Fem spørsmål til Arlena Amiri

Arlena Amiri, driftssjef for Polestar 0, snakker om å gjøre tanker om det store bildet om til konkrete mål – og om hvor avleggs det er å stå på sidelinjen mens bærekraftsrevolusjonen foregår.

Arlena Amiri standing in front of a glass building.

Du er nylig utnevnt til driftssjef for Polestar 0. Gratulerer! Fortell mer om dette.Etter å ha opprettet avdelingen for Advanced Engineering og satt i gang driften med de fantastiske ekspertene og lederne våre, påtok jeg meg en lignende oppgave med prosjekt Polestar 0. I denne nye rollen har jeg ambisjoner om å legge forholdene til rette for at forskningslederne og partnerne våre skal kunne levere en klimanøytral bil innen 2030. For å si det enkelt, så innebærer det å fjerne alle utslipp fra alle deler av produksjonen.For meg er dette et reinspikka ingeniørprosjekt. Det krever at vi kartlegger trinnene i prosessen, identifiserer utslipp, forstår utfordringene, setter spørsmål ved etablerte sannheter og vaner, og finner løsninger for å fjerne utslipp. Det hele handler om å forstå kjernen i problemet, bruke kreative fremgangsmåter og teste forskjellige hypoteser for å finne løsningene vi vet finnes der ute.Fra et mangfolds- og inkluderingsperspektiv krever prosjektet åpenhet, ydmykhet og målrettethet. Samarbeid på tvers av bransjen, på tvers av forskjellige disipliner og sammen med likesinnede, sta og engasjerte partnere vil være nøkkelen til suksess.Hvordan er realiteten i jobben din sammenlignet med det folk tror du driver med?Hva er Advanced Engineering? Hva er innovasjon? Hva betyr 0 GHG? Og hvordan regner man ut det? Slike spørsmål får jeg ofte. Noen tror det handler om verksteder, presentasjoner, strategi og fremtidstenking, og det er delvis riktig. Men det er også mye mer. Vi må skape et miljø hvor kreativiteten kan gro. Personlig er jeg veldig praktisk og resultatorientert. For meg har det alltid vært viktig å bryte ned "det store bildet" i håndgripelige mål, dele ting inn i klare kategorier for hva, hvorfor, hvordan, når og hvem.Jeg er overbevist om at man må ha en klar visjon, men aller mest er jeg overbevist om at det er viktig å ta i bruk innovasjoner så snart det finnes forbedringer som lar seg sette ut i livet. Jeg stimuleres av ærligheten, trangen til å få ting gjort og måten man jobber målrettet på i prosjekt Polestar 0 for å bidra til endringer, uten å sløse bort tid på kompromisser eller unnskyldninger.Hva jobber du og teamet i prosjekt Polestar 0 med nå?Akkurat nå er prosjektet i en intens forskningsfase hvor vi – sammen med våre forskningsledere og partnere – utforsker potensielle løsninger for å eliminere utslippskilder som er funnet i våre partneres produksjonslinjer.I prosjekt Polestar 0 har vi ikke leverandører. Vi har partnere. Det er en viktig forskjell siden det understreker samarbeidsaspektet i arbeidet med å eliminere utslipp fra vugge til grav*. Vi jobber også kontinuerlig med eksperter i forskjellige disipliner med gjennomføring av gap-analyser, for å sikre at vi har de riktige partnersamarbeidene og fokusområdene. Siden vi ikke har tid å miste, er det veldig viktig med fokus og disiplin.Hva har skjedd eller endret seg i arbeidsområdet ditt i løpet av de siste 10 årene?I likhet med mange andre, startet jeg reisen min i ingeniørkunstens verden i forbrenningsteknologiens tidsalder, og jeg ser på den erfaringen som svært verdifull nå som vi er på vei inn i den elektriske tidsalderen. Vi er nødt til å forstå historien vår hvis vi vil skalere opp til en helelektrisk og klimanøytral fremtid. Det er ikke lenge siden jeg drev og analyserte sprekkdannelse i stempler, ble imponert av turboteknologier, eller beregnet dreiemoment og hastighet for å forstå hvilken motorstørrelse som ville passe best til en bestemt kjøresyklus. Og alt dette gjorde jeg for å optimere drivstoffeffektiviteten og minimere CO2-fotavtrykket. I omveltningstider som dette vil vi oppleve friksjon, men friksjon er vanligvis et naturlig resultat av at noe setter seg i bevegelse.Hva gir deg håp for fremtiden?I løpet av de siste tiårene har innovasjonen vist hva menneskeheten er i stand til når vi gjør en felles innsats til det beste for verden. Og nå som jeg ser det sterke engasjementet hos partnerne våre i prosjekt Polestar 0, er jeg overbevist om at vi er klare til å flytte fjell. Malcolm X sa en gang: "Hvis ikke nå, når. Hvis ikke jeg, hvem?" Og jeg synes det er en god oppsummering. Verden har nådd et punkt der det ikke lenger er greit å stå på sidelinjen og vente på bedre tider. Vi må alle ta i et tak og yte vår skjerv for å nå en klimanøytral fremtid.* Vugge-til-grav er en vurdering som tar for seg påvirkninger på alle stadier i et produkts livsløp, fra når naturressursene utvinnes og prosesseres (vugge) gjennom hvert påfølgende stadium med produksjon, transport, produktbruk, resirkulering og til slutt deponering eller resirkulering (grav).

Tilknyttet

Polestar 3 in Jupiter on the streets of Madrid.

Opplev lydanlegget i Polestar 3

God lyd er viktig når man kjører lengre strekker. På en måte kan man si det er førerens drivstoff. Fra vår spede begynnelse har vi hatt som mål å gjøre øyeblikkene bak rattet på en Polestar til noen av dagens beste. Slik at du får en kjøreopplevelse som oppfordrer deg til å ta den lange turen hjem. Kremen på kaken er Dolby Atmos®.