Det viktigste først: bærekraftige materialer

Når vi står overfor problemer, sier vi gjerne at vi må finne roten til det. Det gjelder også problemet med resirkulering og bærekraft. Klimaendringene kan ikke løses med ad hoc-løsninger. Det krever en restrukturering av produksjonsprosessene våre fra begynnelse til slutt. Bilene våre begynner med råvarer, så det er der vi må starte reisen mot ekte bærekraft.

Polestar sustainable materials
Vi må starte designprosessen med å se på materialet, i stedet for å komme med materialet når objektet er ferdig designet.
Maria Uggla

Da designsjef Maria Uggla og farge- og materialdesigner Komal Singh fikk spørsmål om Polestars tilnærming til bærekraft og hvordan vi kan forbedre oss, hadde de et klart og tydelig svar. I stedet for å manipulere materialene for å få dem til å passe inn i vår design, må vi designe slik at kan benytte bærekraftige materialer. "Vi må starte designprosessen med å se på materialet i stedet for å komme med materialet når objektet er ferdig designet", sier Uggla.Å oppnå bærekraftig design innebærer å utvikle produkter av materialer som kan brukes om og om igjen. Det krever at vi utvikler et system der materialene tas på lån og sendes tilbake innenfor det samme systemet når produktets levetid er over. I bunn og grunn handler bærekraft om å lage produkter som gjenspeiler naturens livssykluser. Vanligvis fokuserer designstadiet på funksjonalitet, kvalitet og kostnader for å oppfylle kundenes behov. Opp gjennom årene har disse faktorene vært viktigere enn bærekraft fra produksjon til endt levetid. Med tanke på hvor viktig produktdesignstadiet er for å sikre bærekraft i fremtiden, må vi etablere en designprosess der bærekraft står sentralt. I stedet for å finne ut hvordan et produkt kan resirkuleres etter endt levetid, må designerne ha en proaktiv tilnærming der sirkularitet er en viktig faktor på designstadiet. "Du må tenke på hele kretsløpet", understreker Uggla.

01/02

The first sketches.

Ifølge denne tankegangen må alle hindringer for resirkulering designes bort på produksjonsstadiet for å oppnå fullstendig sirkularitet. Snarere enn å ta utgangspunkt i avfall, bør jomfrumaterialet fungere som en rettesnor for designarbeidet. Hvordan man kan bruke og designe jomfrumaterialet slik at det kan resirkuleres gjentatte ganger, blir det sentrale spørsmålet. Løsningen kan være å bruke materialer som brytes ned og blir del av miljøet igjen, monomaterialer som gir en enklere resirkuleringsprosess, eller konstruksjonsmetoder som gjør det enkelt å skille materialer for resirkulering.Selv om bærekraft er viktigst, kan vi ikke se bort fra kvalitet og holdbarhet når vi velger materialer. På spørsmål om det å balansere verdien av bærekraft i forhold til premiumkvalitet og holdbarhet, står både Uggla og Singh fast ved at det ene ikke utelukker det andre. "Jeg tror at spørsmålet skyldes en tradisjonell forestilling av hva et premiummateriale er", sier Singh. Designerens oppgave er å skape nye premiumprodukter der følelsen av luksus og kvalitet går hånd i hånd med bærekraft. Det er slett ingen enkel oppgave, men den motiverer og inspirerer designerne våre. "Å behandle alt som råmateriale og et blankt ark er det som gjør designerjobben så spennende", sier Singh entusiastisk. Som elbilprodusent er vi stadig på jakt etter nye og bedre måter å bygge bilene våre på, på en bærekraftig måte. Målet er å gjøre bilene klimanøytrale lenge før de ruller ut på veiene. Ifølge Uggla og Singh ligger fokus på konstant utvikling, siden det som var riktig for tre år siden, kanskje ikke er det nå lenger. Å oppnå bærekraft er derfor en reise definert av konstant utvikling, læring og hyppige og regelmessige repetisjoner. Dette ser man klart i bærekraftoppdateringene designerne og ingeniørene våre gjør på bilene. "Når vi finner bedre løsninger, sørger vi for å ta dem med tilbake til bilene som allerede er på veiene", sier Uggla. Løsningen på de fleste problemer finner man ofte ved å se tilbake og starte fra begynnelsen av. For oss er det bærekraft som er hovedsaken, og det begynner med materialet. Derfor starter vi med det.

Tilknyttet

Polestar 3 under modern structure

Stor bil, mindre fotavtrykk – hvorfor Polestar 3 endrer måten vi ser på SUV-er på

Det er ikke noen overraskelse at man ser SUV-er overalt. Som en av verdens mest solgte biltyper er det mye å like ved den allsidige og praktiske Sports Utility Vehicle. Fra å frakte en ungeflokk til fotballtrening og ta seg frem i humpete terreng i fjellene i Sentral-Asia, har alle steder, destinasjoner og yrker behov for store, praktiske og trygge biler. Men denne populariteten har sin pris, for verdens favorittbiltype er også en av verdens største bidragsytere av CO2-utslipp.