Stadig nærmere klimanøytralitet

Vi har satset for fullt helt fra starten av. Vi har forpliktet oss til å bidra til en klimanøytral fremtid og vise vei til en ny æra med bærekraftig elektrisk høyytelse. Ambisiøse målsettinger krever imidlertid klare definisjoner, for uten klart definerte mål blir det bare luftslott av det. Derfor gjør skyr vi alt som minner om tåkeprat, og tar initiativet til økt åpenhet i hele bilbransjen.

Artistic, blurry picture of a Polestar 2.

Klimanøytralitet oppnås gjennom netto nullutslipp av drivhusgasser, der utslipp balanseres ved å fjerne eller unngå utslipp i det hele tatt. Denne overgangen er helt avgjørende for å få slutt på utslipp fra bilbransjen og åpne opp for nye muligheter.

Derfor tar Polestar sikte på klimanøytralitet.

Vi er imidlertid ikke det første bilmerket som forplikter oss til å få slutt på utslipp. I det siste har det kommet en rekke kunngjøringer om karbonnøytralitet, og det ene selskapet etter det andre har erklært ambisiøse klimamål. I teorien er dette gode nyheter, men i realiteten er det ikke så enkelt.

Det er fortsatt stor uvisshet om hva troverdige målsettinger om netto nullutslipp faktisk innebærer, og det gjør at man kan komme med løfter som er like uklare som de er grønne. Enkelte selskaper tar for eksempel kompensasjon gjennom treplanting eller investeringer i fornybar energi med i regnestykket. Vi er enige i at kompensasjon gjennom tredjeparter* kan brukes som en siste utvei for å nå netto nullutslipp av drivhusgasser, og det er en løsning som vil bli nødvendig i fremtiden. De nåværende mulighetene er imidlertid svært omstridte og ser ikke ut til å ha den ønskede virkningen. Da blir det bare grønnvasking.

Enda mer alarmerende er det at de samme selskapene som setter seg ambisiøse mål, investerer videre i teknologi for bensin- og dieselbiler og fortsetter å sende slike biler ut på veiene. Dette skjer samtidig som forskere gang etter gang understreker at det kreves en rask nedgang i utslippene etter 2020 for å ikke bruke opp resten av karbonbudsjettet og dermed gjøre det umulig å nå netto nullutslipp innen 2050.

Vi er lei av grønt tåkeprat.

Når vi sier at vi skal arbeide for klimanøytralitet, betyr det at vi forplikter oss til å redusere våre utslipp av drivhusgasser i tråd med 1,5-gradersmålet (i stedet for 2-gradersmålet) og bruke en forskningsbasert tilnærming for å nå denne målsettingen. Så lenge det ikke finnes løsninger med dokumentert virkning, vil vi se på klimakompensasjon som siste utvei for å oppnå klimanøytralitet. I stedet fokuserer vi på å redusere utslippene våre i størst mulig grad, enten direkte eller indirekte. Dette betyr at alle delene i verdikjeden vår, inkludert leverandører og forhandlere, skal fokusere på  å nå målene våre uten å ty til klimakompensasjon.

Ved å bruke innovative og sirkulære materialer, samarbeide med de som kan hjelpe oss å skaffe fornybar energi, og fjerne utslipp i forsyningskjeden vår, tar vi konkrete skritt i retning målet vårt.

Polestar har en ambisiøs strategi.  Vi har som mål å få bort alt tåkepratet og mangelen på gjennomsiktighet i den tradisjonelle bilbransjen, og finne frem til nye muligheter og andre måter å tenke på som kan sette fart på overgangen til klimanøytralitet.

Vi er ikke her for å bygge luftslott. Vi har et konkret mål, og vi kommer stadig nærmere.

*Kompensasjon gjennom tredjepart innebærer å kompensere for utslipp av drivhusgasser ved å redusere utslipp andre steder, på måter som ikke ville ha blitt realisert uten midler fra kompensasjonsprogrammet. Utslippsreduksjonen kan oppnås både gjennom direkte reduksjon eller ved å unngå utslipp et annet sted.

Tilknyttet

Polestar 4: everything you need to know

Polestar 4 er her. For å markere dette viser vår designsjef Maximilian Missoni deg de viktigste funksjonene og egenskapene som gjør Polestar 4 til en ny form for SUV coupé.