Renere luft og renere gater på jordens dag

22. april 2022 er 52-årsdagen for den verdensomspennende miljøbevegelsen som kalles jordens dag. Den ble lansert i USA i 1970, og var (delvis) en reaksjon mot det enorme forbruket av blyholdig bensin til biler og luftforurensningen som dette førte med seg.

A close up of the top of the Earth from space

Et halvt århundre senere sliter samfunnet fortsatt med konsekvensene av eksosutslipp, og offisielle data viser at transport på verdensbasis står for over en femtedel av verdens utslipp av drivhusgasser.Selv om elbilrevolusjonen er i gang, skjer ikke overgangen fort nok. Vi må jobbe videre på alle fronter for å sette fart på overgangen til en grønnere, renere fremtid.Det gjelder både bedrifter og forbrukere. Som et elbilselskap har vi helt fra starten av fokusert innsatsen vår på å redusere utslipp. I anledning årets jordens dag retter vi oppmerksomheten mot et annet bilrelatert område: gatene.I tråd med ånden bak årets tema for jordens dag, "Invester i planeten vår", vil vi oppfordre folk til å sette av litt tid til å lære mer om de miljømessige (og økonomiske) fordelene ved elbiler, måter du kan bidra til overgangen til grønn energi på, og hva du kan gjøre for å påvirke endringen til en renere, mer bærekraftig mobilitet.  Som del av dette oppfordres Polestar-ansatte i hele verden til å investere tid i rengjøring av gatene i områdene rundt kontorene våre.Som selskap har vi tatt flere viktige skritt i retning en mer bærekraftig fremtid, og det skal vi fortsette med til vi oppnår klimanøytral mobilitet. Faktisk er Polestar 2 et betydelig skritt i riktig retning, med mindre enn halvparten så stor karbonpåvirkning som en bil med forbrenningsmotor, hvis den lades med grønn energi.Vår misjon er å gjøre planeten til et renere, grønnere og mer bærekraftig sted, og jo flere av oss som deler denne visjonen, desto raskere vil vi nå målet. Det er ingen grunn til å nøle, for det finnes haugevis av bærekraftige løsninger og mye avfall å rydde opp i. Eller snarere haugevis med avfall og mange bærekraftige løsninger. Uansett bør du investere litt tid i å verne om jorden i dag. 

Tilknyttet

Modelling Pangaia clothes in industrial area.

Pangaia og Polestar: forpliktelser og samarbeid

PANGAIA er et materialteknologiselskap som presenterer problemløsende innovasjoner gjennom førsteklasses livsstilsprodukter. De har påtatt seg oppdraget med å forvandle klesindustrien og inspirere til og sette fart på tiltak for å skape en positiv fremtid for jorden.