• Håndbok
  • Videogalleri
  • Programvareoppdateringer

Rear Collision Warning*

Funksjonen Rear Collision Warning1 (RCW) kan hjelpe føreren å unngå å bli påkjørt av kjøretøy som nærmer seg bakfra.

Førere i kjøretøy bak kan advares om nært forestående kollisjon ved at funksjonen blinker intensivt med retningsviserne.

Hvis funksjonen ved hastighet under ca. 30 km/t (20 mph) beregner at bilen risikerer å bli påkjørt bakfra, kan beltestrammerne stramme sikkerhetsbeltene i forsetet.

Ved en kollisjon aktiveres også sikkerhetssystemet Whiplash Protection System.

Like før en påkjørsel bakfra oppstår kan funksjonen også aktivere fotbremsen for å redusere bilens akselerasjon forover i kollisjonsøyeblikket. Fotbremsen aktiveres likevel bare hvis din bil står stille. Fotbremsen slipper umiddelbart hvis du trykker ned gasspedalen.

Funksjonen aktiveres automatisk når bilen startes.

 Advarsel

  • Funksjonen er en kompletterende førerhjelp med det formål å gjøre kjøringen lettere og sikrere – den kan imidlertid ikke håndtere alle situasjoner under alle trafikk-, vær- og veiforhold.
  • Vi anbefaler at føreren leser alle avsnitt om denne funksjonen i veiledningen, for å gjøre seg kjent med blant annet begrensninger føreren må være oppmerksom på før funksjonen brukes.
  • Førerhjelpfunksjonene kan ikke erstatte førerens oppmerksomhet og dømmekraft, og føreren er alltid ansvarlig for at bilen kjøres på en sikker måte med egnet hastighet og egnet avstand til andre kjøretøy i samsvar med gjeldende trafikkregler og bestemmelser.
  1. * Tilleggsutstyr/tilbehør.
  2. 1 Funksjonen finnes ikke på alle markeder.