• Håndbok
  • Videogalleri
  • Programvareoppdateringer

Fartsholderfunksjoner (cruisekontroll)

Det er flere førerstøttefunksjoner som kan hjelpe føreren å holde passende hastighet avhengig av situasjonen. Her er en oversikt for å gjøre det lettere å holde dem fra hverandre:

Det anbefales å lese alle avsnitt i veiledningen om en funksjon, for å gjøre seg kjent med bl.a. begrensninger som føreren må være oppmerksom på før funksjonen brukes.

Fartsbegrenser1Automatisk fartsbegrenser*2Cruisekontroll3Adaptiv cruisekontroll*45Pilot Assist*5
Symbol på førerdisplayet
PS2-2007-Speed Limiter symbol in driver display
PS2-2007-Speed Limiter symbol in driver display

+

PS2-2007-Automatic Speed Limiter symbol in driver display
PS2-2007-Cruise Control symbol in driver display
PS2-2007-Adaptive Cruise Control symbol in driver display
PS2-2007-Adaptive Cruise Control symbol in driver display

+

PS2-2007-Pilot Assist symbol in driver display
Kort beskrivelseFøreren regulerer farten med gasspedalen, men fartsbegrenseren hindrer at han ved en feil overskrider en valgt/innstilt toppfart.Den automatiske fartsbegrenseren bruker hastighetsinformasjon fra trafikkskiltinformasjon*6 for å tilpasse bilens maksimumshastighet automatisk.Cruisekontrollen hjelper føreren med å holde en jevn hastighet, noe som kan gi en mer avslappet kjøreopplevelse for eksempel på motorveier og lange, rette landeveier med jevn trafikkflyt.Den adaptive cruisekontrollen hjelper føreren å holde en jevn hastighet sammen med valgt tidsavstand til kjøretøyet foran.Pilot Assist kan hjelpe føreren med å føre bilen mellom kantlinjene i kjørefeltet med styreassistanse samt å holde en jevn hastighet kombinert med en forvalgt tidsavstand til kjøretøy foran.
  1. 1 Speed Limiter
  2. * Tilleggsutstyr/tilbehør.
  3. 2 Automatic Speed Limiter
  4. 3 Cruise Control
  5. 4 Adaptive Cruise Control
  6. 5 Denne funksjonen kan være standard eller tilleggsutstyr, avhengig av markedet.
  7. 6 Road Sign Information