• Håndbok
 • Videogalleri
 • Programvareoppdateringer

Elektronisk stabilitetskontroll

Funksjonen elektronisk stabilitetskontroll (ESC1) hjelper føreren med å unngå skrens, og bedrer bilens fremkommelighet.
PS2-2007-Electronic Stability Control symbol

Førerdisplayet viser dette symbolet når systemet griper inn.

Bremseinngrep fra systemet kan oppleves som en pulserende lyd, og ved gasspådrag kan bilen akselerere langsommere enn forventet.

Systemet består av følgende delfunksjoner:
 • Stabilitetsfunksjon2
 • Antispinn- og trekkraftfunksjon
 • Motorbremskontroll
 • Tilhengerstabilisator

 Advarsel

 • Funksjonen er en kompletterende førerhjelp med det formål å gjøre kjøringen lettere og sikrere – den kan imidlertid ikke håndtere alle situasjoner under alle trafikk-, vær- og veiforhold.
 • Vi anbefaler at føreren leser alle avsnitt om denne funksjonen i veiledningen, for å gjøre seg kjent med blant annet begrensninger føreren må være oppmerksom på før funksjonen brukes.
 • Førerhjelpfunksjonene kan ikke erstatte førerens oppmerksomhet og dømmekraft, og føreren er alltid ansvarlig for at bilen kjøres på en sikker måte med egnet hastighet og egnet avstand til andre kjøretøy i samsvar med gjeldende trafikkregler og bestemmelser.

Stabilitetsfunksjon2

Funksjonen kontrollerer hjulenes driv- og bremsekraft for hvert enkelt hjul for å stabilisere bilen.

Antispinn- og trekkraftfunksjon

Funksjonen er aktiv ved lav hastighet og bremser drivhjulene som spinner, slik at ytterligere trekkraft skal overføres til drivhjul som ikke spinner.

Funksjonen kan også hindre at drivhjulene spinner mot veibanen under akselerasjon.

Motorbremskontroll

Motorbremskontrollen (EDC3) kan hindre utilsiktet låsing av hjul, for eksempel etter nedgiring eller motorbremsing ved kjøring i lavt gir på glatt underlag.

Utilsiktet hjullåsing under kjøring kan blant annet gjøre det vanskeligere for føreren å styre bilen.

Tilhengerstabilisator*4

Hensikten med tilhengerstabilisatoren (TSA5) er å stabilisere en bil med tilkoplet tilhenger, i situasjoner der kjøretøyene har begynt å skrense.

 Nb!

Når ESC sportsmodus er valgt, er tilhengerstabilisatoren (TSA5) slått av.
 1. 1 Electronic Stability Control
 2. 2 Kalles også antiskrensfunksjon.
 3. 3 Engine Drag Control
 4. * Tilleggsutstyr/tilbehør.
 5. 4 Tilhengerstabilisatoren er inkludert ved installasjon av Polestar originaltilhenger.
 6. 5 Trailer Stability Assist