• Håndbok
  • Videogalleri
  • Programvareoppdateringer

Driver Alert Control

Hensikten med funksjonen Driver Alert Control (DAC) er at den skal hjelpe føreren å bli oppmerksom på at han/hun begynner å kjøre vinglete, f.eks. om føreren blir distrahert eller holder på å sovne.

Funksjonen skal oppdage en gradvis dårligere kjøreatferd, og er i første rekke beregnet til bruk på større veier. Funksjonen er ikke beregnet på bytrafikk.

Funksjonen aktiveres når hastigheten overstiger 65 km/t (40 mph), og forblir aktiv så lenge hastigheten er over 60 km/t (37 mph).

PS2-2007-Driver Alert Control principle
Driver Alert Control låser bilens plassering i kjørefeltet.

Et kamera leser sidemarkeringene i veibanen og sammenligner veiens retning med førerens rattbevegelser.

PS2-2007-Driver Alert Control winding road
Bilen beveger seg uberegnelig i kjørefeltet.
PS2-2007-Driver Alert Control symbol

Hvis kjøremåten blir påtagelig vinglete, advares føreren med det dette symbolet i førerdisplayet, kombinert med et lydsignal og teksten Tid for en pause Driver Alert. Varslingen gjentas etter en stund hvis ikke kjøringen blir bedre.

 Advarsel

Driver Alert Control skal ikke brukes til å forlenge en kjøreøkt. Føreren bør i stedet planlegge regelmessige pauser og passe på å være uthvilt.

 Advarsel

  • Funksjonen er en kompletterende førerhjelp med det formål å gjøre kjøringen lettere og sikrere – den kan imidlertid ikke håndtere alle situasjoner under alle trafikk-, vær- og veiforhold.
  • Vi anbefaler at føreren leser alle avsnitt om denne funksjonen i veiledningen, for å gjøre seg kjent med blant annet begrensninger føreren må være oppmerksom på før funksjonen brukes.
  • Førerhjelpfunksjonene kan ikke erstatte førerens oppmerksomhet og dømmekraft, og føreren er alltid ansvarlig for at bilen kjøres på en sikker måte med egnet hastighet og egnet avstand til andre kjøretøy i samsvar med gjeldende trafikkregler og bestemmelser.

 Advarsel

En alarm fra Driver Alert Control bør tas på største alvor, siden en søvnig fører ofte ikke er klar over sin egen tilstand.

Ved alarm eller trøtthetsfølelse:
  • Stopp bilen på et sikkert sted så snart som mulig, og ta en pause.

Forskning har vist at det er like farlig å kjøre når du er trøtt, som når du er påvirket av alkohol eller andre stimulerende midler.