• Håndbok
  • Videogalleri
  • Programvareoppdateringer

Trafikkskiltinformasjon*

Funksjonen Trafikkskiltinformasjon (RSI1) kan hjelpe føreren med å observere hastighetsrelaterte trafikkskilt og bestemte forbudsskilt2.

Funksjonen er tilgjengelig på enkelte markeder.

PS2-2007-Road Sign Information readable traffic signs
Eksempel på lesbare skilt 3.

RSI kan gi informasjon om blant annet gjeldende hastighet, forbud mot forbikjøring og forbudt kjøreretning.

Hvis bilen passerer et fartsgrenseskilt, vises dette i førerdisplayet.

Det finnes også delfunksjoner for trafikkskiltinformasjon (RSI1) som kan varsle føreren hvis hastighetsbegrensning overskrides eller i forbindelse med fotobokser.

 Nb!

På noen markeder er funksjonen trafikkskiltinformasjon bare tilgjengelig i kombinasjon med kartdata. Dette kan kreve en endring av innstillinger for Google Maps4.

 Advarsel

  • Funksjonen er en kompletterende førerhjelp med det formål å gjøre kjøringen lettere og sikrere – den kan imidlertid ikke håndtere alle situasjoner under alle trafikk-, vær- og veiforhold.
  • Vi anbefaler at føreren leser alle avsnitt om denne funksjonen i veiledningen, for å gjøre seg kjent med blant annet begrensninger føreren må være oppmerksom på før funksjonen brukes.
  • Førerhjelpfunksjonene kan ikke erstatte førerens oppmerksomhet og dømmekraft, og føreren er alltid ansvarlig for at bilen kjøres på en sikker måte med egnet hastighet og egnet avstand til andre kjøretøy i samsvar med gjeldende trafikkregler og bestemmelser.
  1. * Tilleggsutstyr/tilbehør.
  2. 1 Road Sign Information
  3. 2 Internettilkobling er nødvendig for at trafikkskiltinformasjon skal fungere.
  4. 3 Trafikkskilt er markedstilpasset - bilder i denne instruksjonen viser bare noen eksempler.
  5. 4 Les mer på Maps Privacy center.