Bruksbetingelser – polestar.com

Nettstedsleverandør

Nettstedet er levert av
Polestar Performance AB
Assar Gabrielssons väg 9
SE-405 31 Göteborg
Sverige

Attention: Customer care
Kontakt oss på nettet: https://www.polestar.com/se/polestar-support/
Registreringssted: Sverige
Kommersielt registreringsnummer: 556653-3096
MVA-registreringsnummer: SE556653309601

sammen med

Polestar Automotive Norway AS
Snarøyveien 32
1364 Fornebu
Norge

Attention: Customer care
Kontakt oss på nettet: https://www.polestar.com/polestar-support/
Registreringssted: Norge
Kommersielt registreringsnummer: 922704481
MVA-registreringsnummer: 922704481MVA

Når navnet "Polestar" benyttes, betyr det enten Polestar Performance AB, en av flere enheter innenfor Polestar-gruppen eller hele Polestar-gruppen, avhengig av sammenhengen.

Ingen garantier osv.

Selv om all rimelig forsiktighet er tatt for å sikre nøyaktigheten av informasjonen på dette nettstedet ("Nettstedet"), leveres den "som den er". Under ingen omstendigheter skal Polestar være ansvarlig overfor noen part for direkte, indirekte, følgeskader eller andre former for skader for bruk av nettstedet, eller på noe hyperkoblet nettsted, inkludert, uten begrensning, tapt fortjeneste, forretningsavbrudd, tap av programmer, tap av data eller på annen måte, selv om Polestar uttrykkelig har blitt informert om muligheten for slike skader.

Eventuelle garantier eller representasjoner på nettsiden for Polestars produkter eller tjenester som du kjøper eller bruker, vil være underlagt de avtalte betingelser og vilkår i kontrakten for slike produkter eller tjenester.

Informasjon på nettsiden kan inneholde tekniske unøyaktigheter eller skrivefeil. Informasjonen på nettsiden kan når som helst endres uten forutgående varsel. Legg også merke til at Polestar forbeholder seg retten til når som helst å gjøre endringer i sine produkter og tjenester, inkludert sine priser.

Informasjon på nettsiden kan inneholde referanser til Polestars produkter og tjenester som ikke er annonsert eller tilgjengelig der du bor. Slike referanser innebærer ingen garanti for at Polestar har til hensikt å annonsere eller gjøre tilgjengelig slike produkter og tjenester der du bor. Legg også merke til at visse produkter og tjenester kun kan være tilgjengelig mot ekstra kostnad, og at noe av informasjonen på nettsiden ikke er korrekt grunnet produktendringer som har funnet sted etter lanseringen eller siste oppdatering av nettsiden. Kontakt Polestar-forhandleren din for å få nærmere opplysninger om tilgjengelige produkter og tjenester.

Spontane ideer osv.

Polestar setter pris på innspill fra alle interesserte parter og tar gjerne imot kommentarer og tilbakemeldinger om Polestars produkter og tjenester. Det er imidlertid Polestars policy ikke å akseptere eller på annen måte vurdere informasjon (som idéer, forslag og kommentarer) som Polestar ikke spesifikt har bedt om. Denne policyen er ment for å unngå misforståelser eller tvister siden nye produkter, tjenester, egenskaper, forretningsmodeller osv. er under kontinuerlig utvikling av Polestar eller dens leverandører, og som kan være tilsvarende eller identisk med idéer eller informasjon fra andre, selv om det er utviklet uten noen inspirasjon fra slike idéer eller informasjon fra andre.

Hvis du på tross av Polestars anmodning om ikke å sende informasjon til Polestar, likevel sender Polestar informasjon, for eksempel idéer, forslag, antydninger, kommentarer osv. (samlet kalt "Innlevering"), aksepterer du, uansett eventuelle reservasjoner fra din side i medfølgende brev eller på annen måte

  • at innleveringen eller deler av den skal anses som ikke-konfidensiell og ikke merkevarebeskyttet

  • at Polestar ikke skal ha noen forpliktelser (kontraktsmessig eller på andre måter, inkludert, men ikke begrenset til, forpliktelser til gjennomsyn, svar eller andre prosesser for innleveringen og/eller å holde innleveringen konfidensiell) med hensyn til innleveringen eller deler av den

  • at Polestar ikke skal ha noe ansvar for bruk eller avsløring av innleveringen, eller deler av den, og

  • at Polestar skal ha rett til ubegrenset bruk på alle måter av innleveringen eller deler av denne til ethvert formål, kommersielt eller annet, uten noen godtgjørelse eller kompensasjon for deg.

Spesifikk programvare tilgjengelig på nettsiden

Enhver programvare som kan være tilgjengelig for nedlasting fra nettsiden ("Programvaren") er Polestars opphavsrettbeskyttede og/eller dens lisensgivers eiendom.

Bruk av Programvaren styres av vilkårene i lisensavtalen for sluttbruker, hvis noen, som følger med eller er inkludert i Programvaren ("Lisensavtale"). Med mindre noe annet opplyses i Lisensavtalen, gjøres Programvaren tilgjengelig for nedlasting og bruk kun for sluttbrukere. Dessuten, med mindre annet fremgår av lisensavtalen, kan programvaren brukes utelukkende til de formålene som programvaren er gjort tilgjengelig for. Enhver reproduksjon eller videredistribusjon av programvaren som ikke er i henhold til lisensavtalen, er uttrykkelig forbudt og kan resultere i sivil og kriminell straffeforfølgelse.

Programvaren berettiges kun, om i det hele tatt, i henhold til vilkårene i lisensavtalen. Unntatt det som måtte være berettiget i lisensavtalen, frasier Polestar seg herved alle garantier når det gjelder programvaren, inkludert alle underforståtte garantier og vilkår om omsettelighet, egnethet for et spesielt formål, tittel og ukrenkelighet.

Immateriell eiendom

Innholdet på nettstedet er beskyttet av opphavsrett og andre intellektuelle eiendomsretter. Innholdet på nettstedet kan derfor ikke reproduseres eller kommuniseres uten forutgående skriftlig tillatelse fra Polestar. Alle varemerker og handelsnavn som vises på nettstedet er Polestars eiendom.

Referanser

Nettstedet kan inneholde referanser (f.eks. med hyperlink, flagg eller knapp) til andre nettsteder som er relatert til spesielle aspekter på Nettstedet. Dette betyr ikke nødvendigvis at Polestar er knyttet til disse andre nettstedene og/eller deres eiere. Polestar er derfor ikke ansvarlig for disse andre nettstedene, inkludert informasjonen og annet innhold som finnes der, og overtar intet ansvar i denne forbindelse.

Polestar-plattform for bruktbiler

Innhold

Nettstedet har en plattform der brukere har mulighet til å vise, reservere (via betaling av et refunderbart depositum til Polestar) og kjøpe brukte Polestar-biler fra Polestars bruktbilpartnere som enten vil (i) leveres på et valgt sted, eller (ii) være tilgjengelig for henting på Polestars bruktbilpartners møtested ("Polestar-plattform for bruktbiler" eller "Plattform").

Polestar er bare leverandør av Plattformen, ikke selger av en brukt Polestar-bil, og Polestar agerer heller ikke på vegne av og/eller i navnet til en Polestar bruktbilpartner. Polestar bruktbilpartneren er en uavhengig tredjepart, slik som angitt på Plattformen, som bruker Plattformen for å avertere og selge brukte Polestar-biler. Muligheten til å reservere og kjøpe brukte Polestar-biler på Plattformen innebærer ikke på noen måte et tilbud fra Polestar, og Polestar har heller ikke noe ansvar eller forpliktelser med hensyn til tilgjengelighet, salg og levering av de (reserverte) brukte Polestar-bilene.

Reservasjon/kjøp av brukt Polestar-bil

Ved besøk på Polestar-plattformen for bruktbiler kan brukeren få tilgang til landets nettsted etter eget valg i underteksten. Ved å klikke på "Søk Polestar", vises en liste med alle brukte Polestar-biler som tilbys i den jurisdiksjonen hvor brukeren kan navigere. Brukeren kan indikere sine preferanser ved å bruke "filter"-alternativet (f.eks. pris, kjørelengde, farge utvendig/innvendig, pakker og hjul). Under hver bil vises prisen, førstegangs registrering, kjørelengde, farge, pakkene og bilens effekt samt stedet for Polestar bruktbilpartneren.

Ved å klikke på "Utforsk"-knappen som finnes under hver av de tilbudte bilene, vises ytterligere spesifikasjoner (f.eks. estimert leveringstid, motorspesifikasjoner og bilbilder). Informasjon om finansiering vises også.

"Reserver nå"-knappen fører brukeren til en ny side. Når brukeren er ført til denne siden, vil bilen gjøres utilgjengelig for andre brukere av Plattformen i 20 minutter, slik at brukeren kan fylle ut de nødvendige informasjonene for å reservere bilen. På denne siden kan brukeren vise leveringsdato og laste ned fullstendige bestillingsspesifikasjoner for denne spesielle brukte Polestar-bilen. Videre kan brukeren på denne siden registrere sine kundeinformasjoner som brukes til å reservere bilen og registrere en ny Polestar-ID. Dersom brukeren allerede har en Polestar-ID, finnes det også en link for innlogging. Endelig kan brukeren på denne siden registrere sine økonomiske informasjoner som er nødvendig for å overføre det refunderbare depositumet og bekrefte reservasjonen. Når all nødvendig informasjon er registrert, vil knappen "Reserver" opprette Polestar-ID-en (hvis den ikke allerede er opprettet) og Polestar vil sørge for at bilen blir eksklusivt reservert hos Polestar-bruktbilpartneren i en periode på 48 timer. Reservasjonen innebærer ingen forpliktelse for brukeren til å kjøpe bilen fra Polestar-bruktbilpartneren.

Etter vellykket reservasjon av den brukte Polestar-bilen sendes en e-post til brukeren hvor det opplyses om datoen for når reservasjonen utløper. E-posten med bekreftelse inneholder en link til Polestar-plattformen for bruktbiler der bestillingen kan avsluttes. Siden inneholder bestillingsinformasjonen samt kontraktsinformasjonen og mulighet for å generere salgskontrakten med Polestar-bruktbilpartneren, som gir brukeren mulighet til å fullføre kjøpet av den brukte Polestar-bilen. Videre kan brukeren i denne seksjonen laste ned betalingsinstruksjoner. Endelig kan brukeren organisere overleveringen og registreringen av bilen på denne siden. Bestillingen er fullført så snart brukeren har signert kontrakten med Polestar-bruktbilpartneren og har gjennomført full betaling. Det oppstår ingen forpliktelser til å kjøpe før brukeren har signert kontrakten.

Etter utløp av reservasjonsperioden på 48 timer, vil Polestar refundere depositumet innen 24 timer, uansett om brukeren har bestemt seg for å fortsette med bestillingen eller ikke.

Kontakt

Hvis du har spørsmål om eller klager på dette Nettstedet, ber vi om at du tar kontakt med oss på https://www.polestar.com/polestar-support/

Annet

Ved å besøke og bruke dette Nettstedet, godtar du disse bruksvilkårene. Nettstedet (og levering og bruk av dette) samt bruksvilkårene er underlagt svensk lov. Enhver tvist som oppstår fra eller er relatert til Nettstedet på annen måte og/eller bruksvilkårene vil behandles av kompetent rettsmyndighet i Sverige. Hvis du er forbruker, kan du også ha glede av beskyttelse i obligatoriske regler i lover på det stedet du bor. Videre kan du også levere et krav om å utøve dine forbrukerrettigheter i forbindelse med disse bruksvilkårene overfor rettsinstanser der du bor.