Personvernerklæring - Polestar-appen

2023.11.27

1. Intro

Dette dokumentet beskriver hvordan Polestar behandler dine personopplysninger når du bruker Polestars mobilapp ("Polestar-app").

2. Når behandler vi personopplysningene?

Når du bruker Polestar-appen og tilkoblede tjenester, vil dine personopplysninger bli behandlet. Denne personvernerklæringen dekker informasjon som behandles når du bruker Polestar-appen. Du kan bruke Polestar-appen for å kjøpe produkter og tjenester, bestille service og vise dine ordrer eller referrals, se vår Personvernerklæring for kunder for mer informasjon om behandlingen av dine personopplysninger i forbindelse med disse aktivitetene.

Logge inn
Formål 
For å logge inn i Polestar-appen.
Kategorier av personopplysninger
Polestar-ID, valgt marked, chassisnummer (VIN), enhets-ID, bilnavn valgt av deg. 
Behandlingsgrunnlag
Kontraktens ytelse (GDPR, artikkel 6.1 (b)).
VARIGHET
Slettet i appen ved utlogging eller når Polestar-appen slettes.
Behandlingsansvarlig(e)
Polestar Performance AB
Bilkontroller
Formål 

For å pare mobilenheten med en bil for å aktivere Polestar Connect-tjenester gjennom Polestar-appen, som for eksempel mulighet til å kontrollere bilen eksternt fra mobilenheten (f.eks. opplåsing/låsing av dører, fjernstyrt start/stopp av klimaanlegg, samt motta meldinger om tyverialarmer) og for å vise bilens status (f.eks. batterinivå, ladestatus og dørlåsstatus). 

Ved paring av Polestar-appen med bilen må du aktivere Bluetooth og stedstjenester i mobilenheten og velge minst "Tillat en gang" for iOS eller "Spør hver gang" for Android. 

For å se den sist parkerte posisjonen for bilen og posisjonen for mobilenheten i forhold til bilen på et kart. Dette er bare synlig lokalt i Polestar-appen og du må ha stedstjenester aktivert i mobilenheten og velge minst "Alltid når appen brukes" for iOS eller "Spør hver gang" for Android. Bilens plassering kan sendes til Apple Maps, Google Maps eller Waze (avhengig av ditt valg og operativsystem).

Kategorier av personopplysninger
Navn, telefonnummer, e-postadresse, Polestar-ID, chassisnummer (VIN), eierskapsperiode for bilen, abonnementstjenester, bilmodell og år og tilhørende bilspesifikasjoner.
Behandlingsgrunnlag
Kontraktens ytelse (GDPR, artikkel 6.1 (b)).
VARIGHET
Slettet i appen ved utlogging eller når Polestar-appen slettes.
Behandlingsansvarlig(e)
Polestar Performance AB
Digital Key
Formål 

For å aktivere Digital Key for Polestar 2 (bilen oppdager når en tilkoblet mobilenhet er i nærheten av bilen, for å kunne åpne den uten å åpne Polestar-appen). Stedsdata for mobilenhetens posisjon deles aldri.

Ved opprettelse eller bruk av Digital Key for Polestar 2 må du aktivere Bluetooth, tillatelse for bevegelse og kondisjon og stedstjenestene i mobilenheten må settes til "Alltid" for iOS eller "Hele tiden" for Android.

Kategorier av personopplysninger
Polestar-ID, chassisnummer (VIN), Bluetooth, stedsdata, iBeacons, data om din bevegelse og kondisjon fra mobilenheten og nummerskilt (hvis aktuelt).
Behandlingsgrunnlag
Kontraktens ytelse (GDPR, artikkel 6.1 (b)).
VARIGHET
Slettet i appen ved utlogging eller når Polestar-appen slettes.
Behandlingsansvarlig(e)
Polestar Performance AB
Oppdage
Formål 
For å presentere innholdet fra markedet og i språket du har valgt, som skal brukes i Polestar-appen.
Kategorier av personopplysninger
Valgt merke og språk.
Behandlingsgrunnlag
Kontraktens ytelse (GDPR, artikkel 6.1 (b)).
VARIGHET
Slettet i appen ved utlogging eller når Polestar-appen slettes.
Behandlingsansvarlig(e)
Polestar Performance AB 
Kundestøtte
Formål 
For å levere kundestøtte, inkludert å kommunisere med deg og svare på dine spørsmål og forespørsler, løse støttesaken og å levere tjenestene og informasjonen du har bedt om via chat-funksjonen eller meldingsfunksjonen i Polestar-appen.
Kategorier av personopplysninger

Ved bruk av chatten: Navn, telefonnummer, e-postadresse (lagret under kontoinformasjonen i appen) og din chat-melding

Ved sending av melding: Telefonnummer, e-postadresse, Polestar-ID, appversjon, enhetens modellnavn, FCM-token (token for varslinger), OS-versjon (hvis aktuelt) og Vocmo app-ID. 

Behandlingsgrunnlag

Vår berettigede interesse i å levere deg kundestøttetjenester (GDPR, artikkel 6.1 (f)).

Ta kontakt med oss hvis du ønsker å finne ut mer om hvordan vi balanserer dine interesser i forhold til våre.

VARIGHET
Kundestøtte-chatter og saker lagres i vår administrasjonssystem for kunderelasjoner i opp til fire (4) år etter at kundeforholdet er avsluttet.
Behandlingsansvarlig(e)
Polestar Performance AB 
Sjekk inn via QR-kode i Polestar-appen
Formål 
Etter innsjekking via QR-kode i Polestar-appen på ethvert Polestar-sted eller Polestar Space, for å levere kundestøtte inkludert å kommunisere med deg og svare på dine spørsmål, løse kundestøttesaker og å levere tjenestene og informasjonen du har bedt om.
Kategorier av personopplysninger

Fra Polestar-appen: Navn, e-postadresse, telefonnummer, Polestar-ID (lagret under kontoinformasjoner i appen) og du vil måtte gi tillatelse til å bruke mobilenhetens kamera når QR-koden skannes.

Annen informasjon som er tilgjengelig for Polestar-personale fra andre Polestar-systemer ved innsjekking: Adresse, historikk for dine kundestøttesaker, historikk for vårt forhold og tidligere kontakter med deg, informasjon om kundestøttesaker og alle andre personopplysninger som er relevante for kundestøttesaken.

Behandlingsgrunnlag
Kontraktens ytelse (GDPR, artikkel 6.1 (b)).
VARIGHET
Slettet i appen ved utlogging eller når Polestar-appen slettes.
Behandlingsansvarlig(e)
Polestar Performance AB 
Veihjelp fra Polestar-appen
Formål 

For å levere veihjelp-tjenester til deg ved bruk av kontaktfunksjonen i Polestar-appen, for eksempel ved flatt dekk, havari eller ulykke. Polestar veihjelp vil kunne sende passende assistanse  til deg når du måtte ha bruk for det. 

Du kan også nå Polestar veihjelp enten ved å aktivere "Connect"-knappen som finnes i taket i bilen, eller ved å ringe ditt lokale Polestar veihjelpssenter, se mer informasjon i vår Personvernerklæring for bil.

For kontaktinformasjon, se Polestar.com.

Kategorier av personopplysninger

Fra Polestar-appen: Chassisnummer (VIN) og din plassering.

Avhengig av forespørselens type eller omfang må vi kanskje behandle tilleggsinformasjon som er nødvendig for levering av den forespurte hjelpen, for eksempel: Kontaktinformasjon (hjemmeadresse, e-postadresse, telefonnummer), forsikringsinformasjoner (policy og kravnummer), transaksjonsrelaterte data, skadeårsak og informasjon om verkstedet som håndterer reparasjonen.

Behandlingsgrunnlag

Kontraktens ytelse for å levere veihjelpstjenester (GDPR, artikkel 6.1 (b)) og berettiget interesse for å administrere din forespørsel (GDPR, artikkel 6.1 (f)).

Ta kontakt med oss hvis du ønsker å finne ut mer om hvordan vi balanserer dine interesser i forhold til våre.

VARIGHET
Deles bare med leverandøren av veihjelp når du bruker tjenesten.
Behandlingsansvarlig(e)
Polestar Performance AB 
Kontoinformasjon og innstillinger
Formål 
For å lagre kontoinformasjon og å levere valgt måleenhet, temperaturenhet og valgt region og marked i Polestar-appen.
Kategorier av personopplysninger
Navn, e-postadresse, telefonnummer, Polestar-ID, valgt måleenhet, temperaturenhet, region og marked.
Behandlingsgrunnlag
Kontraktens ytelse (GDPR, artikkel 6.1 (b)).
VARIGHET
Slettet i appen ved utlogging eller når Polestar-appen slettes.
Behandlingsansvarlig(e)
Polestar Performance AB
Push-meldinger
Formål 
For å sende push-meldinger som du har bedt om, fra Polestar-appen, som for eksempel påminnelser om at bilen er ulåst, eller påminnelser om kommende vedlikehold og service for bilen.
Kategorier av personopplysninger
Polestar-ID, valgt marked, chassisnummer (VIN), enhets-ID, bilnavn valgt av deg og typer av push-meldinger du har bedt om å motta.
Behandlingsgrunnlag
Ditt samtykke (GDPR, artikkel 6.1 (a))
VARIGHET
Innstillinger for push-meldinger lagres inntil du deaktiverer push-meldinger i appen.
Behandlingsansvarlig(e)
Polestar Performance AB
Analyser
Formål 
For å måle bruken av Polestar-appen og de relaterte tjenestene for å bedre vår forståelse av brukeratferd og for å forbedre brukbarhet, pålitelighet og identifisere og adressere eventuelle potensielle funksjonsfeil i appen.
Kategorier av personopplysninger
IP-adresse, geografi (by, land, region og kontinent basert på din IP-adresse), enhetsinformasjon (som for eksempel enhetstype, enhetskategori, enhetens språkinnstilling, enhetsmerke, enhetsmodell, operativsystem og versjon), om du er logget inn eller ikke, bilens tilkoblingsstatus (om du har paret din Polestar-app med bilen), bilmodell, bilens år, eiertype (flåte, privat eller gjest), ordretype (flåte, leasing eller kontant) og bruksdata (som for eksempel klikking i appen, brukte funksjoner, viste sider og potensielle problemer eller feil).
Behandlingsgrunnlag
Vår berettigede interesse i å forbedre Polestar-appen (GDPR, artikkel 6.1 (f)).
VARIGHET
Opp til femten (15) måneder fra tidspunkt for innsamling.
Behandlingsansvarlig(e)
Polestar Performance AB

3. Utlevering av dine personopplysninger

Vi vil utlevere dine personopplysninger med følgende kategorier av mottakere, på et trenger-å-vite-grunnlag:

  • IT-leverandører, f.eks. selskaper som administrerer den nødvendige driften, teknisk støtte og vedlikehold av våre IT-løsninger
  • Polestars datterselskaper
  • Underleverandører: Chatte- og meldingstjenester, leverandører av analysetjenester (f.eks. Google LCC og Firebase Inc.)
  • Myndigheter, f.eks. politiet, personvernmyndighet, skattemyndigheter, offentlige rettsinstanser, myndigheter for offisiell registrering av bilen, håndhevingsorganer.
  • Forretningsforbindelser, f.eks. advokater.
  • Leverandører av sosiale medieplattformer.

4. Overføring av dine personopplysninger

Vi bestreber oss på å behandle dine personopplysninger innenfor EU/EØS-området. Men dine personopplysninger vil bli overført utenfor EU/EØS-området i noen situasjoner, som for eksempel når vi deler dine informasjoner med en forretningspartner eller underleverandør utenfor EU/EØS. 

Vi overfører personopplysninger til følgende land utenfor EU/EØS: USA og Storbritannia.

Vi sikrer alltid at det samme høye beskyttelsesnivået anvendes for dine personopplysninger i henhold til GDPR, også når opplysningene overføres utenfor EU/EØS. Når det gjelder Storbritannia, har kommisjonen bestemt at de sørger for et passende beskyttelsesnivå (artikkel 45 i GDPR), men når det gjelder overføringer til USA, har vi inngått EU-modellklausuler med alle relevante tredjeparter (artikkel 46 i GDPR) eller de er sertifisert under EU-USA-rammeverk for personvern, UK-utvidelse til EU-USA-rammeverk for personvern og/eller Sveits-USA-rammeverk for personvern med nærings- og handelsdepartementet i USA. Vi gjennomfører dessuten også ekstra tekniske og organisasjonsmessige sikkerhetstiltak ved behov, som for eksempel kryptering (TLS) og pseudonymisering.

5. Dine rettigheter

Du har bestemte juridiske rettigheter i henhold til Personvernforordningen som gjelder personopplysningene vi behandler om deg. Du kan trekke tilbake din tillatelse eller protestere på vår behandling av dine opplysninger, få tilgang til opplysninger vi har lagret om deg, be om retting eller begrensing av dine opplysninger, be om at dine opplysninger overføres til en annen enhet, be om at vi sletter dine opplysninger, og du kan også levere en klage til en datatilsynsmyndighet. For mer informasjon om dine rettigheter, se vår personvernerklæring for kunder

For å utøve dine rettigheter ber vi om at du bruker dette nettskjemaet. Hvis du har andre spørsmål som gjelder emnet beskyttelse av personopplysninger, kan du ta kontakt med oss eller vårt personvernombud med kontaktinformasjoner som er angitt på polestar.com/privacy-policy.

6. Kontaktinformasjon

Polestar Performance AB er en svensk juridisk enhet med organisasjonsnummer 556653-3096, med postadresse Assar Gabrielssons väg 9, 405 31 Göteborg, Sverige, og besøksadresse Polestar HQ, Assar Gabrielssons väg 9, 418 78 Göteborg. 

7. Endringer i vår Personvernerklæring

Vi forbeholder oss retten til å endre denne personvernerklæringen fra tid til annen. Vi vil informere deg om eventuelle endringer ved å publisere den oppdaterte personvernerklæringen på nettsiden. Hvis vi gjør vesentlige endringer i personvernerklæringen, vil vi sende en melding per e-post. Vi anbefaler deg å ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om personvernerklæringen eller hvordan vi behandler dine personopplysninger.