Personvernerklæring – Breathe-appen

2023.12.15

1. Intro

Dette dokumentet beskriver hvordan Polestar behandler dine personopplysninger når du bruker Polestar Breathe-appen ("Breathe-appen").

2. Når behandler vi personopplysningene?

Breathe-appen
Formål 
For å levere Breathe-apptjenester. 
Kategorier av personopplysninger
installasjons-ID, bilmodell og modellår, hvilket land du bor i, informasjon om bilen står stille eller beveger seg, nedlastinger, tilbakestillinger og avinstalleringer av Breathe-appen, oppdateringer av Breathe-appen, oppdateringer av operativsystemet, data som gjelder opplysninger du mottar, pusteteknikker som brukes, engasjement og frekvens, skjermvisninger, når og hvilke øvelser som igangsettes og fullføres eller når de avbrytes.
Behandlingsgrunnlag
Denne databehandlingen brukes slik at vi kan oppfylle vår kontrakt med deg som del av din bruk av vår tjeneste (GDPR, artikkel 6.1 (b)).
VARIGHET
Inntil de er anonymisert eller til du trekker tilbake ditt samtykke.
Behandlingsansvarlig(e)
Polestar Performance AB
Formål For å motta innsikt i hvordan Breathe-appen brukes og for å forbedre brukeropplevelsen. Behandlingen innebærer ingen automatisk beslutningstaking, som for eksempel profilering.

Kategorier av personopplysninger

installasjons-ID, pusteteknikker som brukes, og engasjementsfrekvens, skjermvisninger, når og hvilke øvelser som igangsettes og fullføres eller når de avbrytes.

BehandlingsgrunnlagDitt samtykke (GDPR, artikkel 6.1 (a)). Du kan nekte deling av dine opplysninger for appanalyser og fortsatt bruke appfunksjonene.
VARIGHETInntil de er anonymisert eller til du trekker tilbake ditt samtykke
Behandlingsansvarlig(e)Polestar Performance AB

3. Hvordan vi utleverer personopplysninger om deg og hvem vi utleverer dem til?

Våre behandlere som støtter levering av Breathe-appen, som er begrenset av kontrakt i deres mulighet til å bruke dine personopplysninger for noen andre formål enn å levere tjenester for oss i samsvar med hver enkelt behandlingsavtale som er etablert:

  • Google Ireland Limited og deres underbehandlere, datasenteret Europe-west1 (Belgia); dataoverføring også til Google LLC, USA, under standard kontraktsklausuler som er godkjent av Europakommisjonen, tilgjengelig her. Vi bruker Google Firebase-tjenester for appanalyser for bedre å forstå brukeratferd og for å forbedre brukbarheten og påliteligheten for Breathe-appen. Du kan nekte deling av dine opplysninger for appanalyser og fortsatt bruke appfunksjonene.

4. Overføring av dine personopplysninger

Vi bestreber oss på å behandle dine personopplysninger innenfor EU/EØS-området. Men dine personopplysninger vil bli overført utenfor EU/EØS-området i noen situasjoner, som for eksempel når vi deler dine informasjoner med en forretningspartner eller underleverandør utenfor EU/EØS. 

Vi overfører personopplysninger til følgende land utenfor EU/EØS: USA og Storbritannia.

Vi sikrer alltid at det samme høye beskyttelsesnivået anvendes for dine personopplysninger i henhold til GDPR, også når opplysningene overføres utenfor EU/EØS. Når det gjelder Storbritannia, har kommisjonen bestemt at de sørger for et passende beskyttelsesnivå (artikkel 45 i GDPR), men når det gjelder overføringer til USA, har vi inngått EU-modellklausuler med alle relevante tredjeparter (artikkel 46 i GDPR). Vi gjennomfører dessuten også ekstra tekniske og organisasjonsmessige sikkerhetstiltak ved behov, som for eksempel kryptering (TLS) og pseudonymisering.

5. Dine rettigheter

Du har spesielle juridiske rettigheter i henhold til Personvernforordningen når det gjelder personopplysningene vi behandler om deg. Du kan trekke tilbake samtykke eller protestere på behandling av dine opplysninger, få tilgang til opplysningene vi oppbevarer om deg, be om retting eller begrensning av dine opplysninger, be om at dine opplysninger overføres til annet selskap, be om at vi sletter dine opplysninger, og endelig kan du sende en klage til en datatilsynsmyndighet. I Sverige har du rett til å sende en klage til den svenske Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). En liste med europeiske tilsynsmyndigheter finnes her.

For å utøve dine rettigheter ber vi om at du bruker dette nettskjemaet. Hvis du har andre spørsmål som gjelder emnet beskyttelse av personopplysninger, kan du ta kontakt med oss eller vårt personvernombud med kontaktinformasjoner som er angitt på polestar.com/privacy-policy.

6. Kontaktinformasjon

Polestar Performance AB er en svensk juridisk enhet med organisasjonsnummer 556653-3096, med postadresse Assar Gabrielssons väg 9, 405 31 Göteborg, Sverige, og besøksadresse Polestar HQ, Assar Gabrielssons väg 9, 418 78 Göteborg. 

7. Endringer i vår Personvernerklæring

Vi forbeholder oss retten til å endre denne personvernerklæringen fra tid til annen. Vi vil informere deg om eventuelle endringer ved å publisere den oppdaterte personvernerklæringen på nettsiden. Hvis vi gjør vesentlige endringer i personvernerklæringen, vil vi sende en melding per e-post. Vi anbefaler deg å ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om personvernerklæringen eller hvordan vi behandler dine personopplysninger.