COP26 is de klimaattop waar alles van afhangt; daarom draagt Polestar ook bij

De VN Klimaatconferentie van Glasgow, ook bekend als COP26, is de grootste en belangrijkste klimaattop sinds Parijs 2015. De inzet is het veranderen van de wereldwijde respons op de klimaatcrisis. Er is meer nodig dan de erkenning van het probleem; voor verandering is actie nodig. Daarom draagt ook Polestar bij aan COP26. Onderaan dit bericht vind je links naar de opnames van onze bijdragen aan de klimaattop.

Back view of a white Polestar 2 on a grey road and cloud covered sky above.

Tijdens de klimaattop komen landen twee weken bijeen in Glasgow om bestaande en nieuwe visies op duurzaamheid te bespreken. Ook bedrijven dragen hieraan bij, waaronder Polestar. De klimaatplannen die tot nu toe zijn beloofd, zijn niet genoeg om de doelen van het Akkoord van Parijs te halen. Daarom zien wij het als onze taak om een kritisch geluid te laten horen, om zo regeringsleiders en de industrie ertoe te bewegen om met ambitieuzere doelen te komen. 

Voor onze eigen sector zijn niet alleen minder vrijblijvende maar ook verdergaande eisen nodig, willen we de transitie naar klimaatneutrale mobiliteit versnellen en de uitstootcurve afvlakken. We hebben grootsere ambities nodig: moonshot plannen, waarbij we ver buiten de gebaande paden kijken. Daarom hebben we dit jaar ook ons Polestar 0-project gelanceerd. We willen dit decennium nog een auto produceren die al bij het verlaten van de fabriek een CO2-uitstoot heeft van 0 gram. We kozen bewust voor een doel dat nu bijna onmogelijk lijkt. Dat is het ambitieniveau dat wij nodig vinden om de klimaatcrisis tegen te gaan. 

Het Polestar 0-project houdt in dat we in alle stappen van onze inkoop en productie de uitstoot van CO2 uitbannen. Zonder te compenseren met bijvoorbeeld bosaanplant. We zijn hier nu zes maanden mee bezig. We hebben een werkgroep op dit project gezet onder leiding van Hans Pehrson, veteraan in de auto-industrie en visionair; Pehrson pleit al jaren onvermoeibaar voor duurzaam, uitstootvrij autorijden. Op dit moment zit het project in de researchfase, waarna we doorgaan met de technologie en productontwikkeling. 

Wat ons betreft is transparantie essentieel om de autosector - of welke sector dan ook - duurzamer te maken. Daarom heeft Polestar als eerste automerk ter wereld Life Cycle Assessments (LCA’s) ontwikkeld voor elke versie van de Polestar 2. Dit zijn verslagen van de exacte klimaatimpact van onze auto’s. In de Life Cycle Assessment van de Polestar 2 laten we zien wat de CO2-uitstoot is per productiestap, van grondstof tot productie en het eind van het ‘leven’ van een auto: recycling. 

Zonder deze informatie kun je als producent niet gericht verduurzamen. En zonder deze informatie kunnen mensen geen weloverwogen keuzes maken voor een duurzame auto. Daarom laten we ook zien hoe we deze berekeningen maken. Zodat onze concurrenten hetzelfde kunnen doen, en we allemaal verder komen. 

We pleiten tijdens COP26 dan ook voor het verder invoeren van transparantie onder leveranciers en producenten; niet alleen over de CO2-uitstoot, maar ook over de herkomst van grondstoffen en een ethische en verantwoorde werkwijze, helemaal van de mijn tot aan de productielijn. 

Daarnaast willen we de discussie over groen opladen aanjagen. Als de Polestar 2 wordt opgeladen met energie uit hernieuwbare bronnen, zoals zon en wind, is de CO2-uitstoot ervan half zo groot als die van een vergelijkbare auto op fossiele brandstof, als je de uitstoot over de hele levenscyclus van de auto’s meeneemt. 

Daarom is het belangrijk dat groene energie voor de laadinfrastructuur op de agenda komt van politici en providers van laadstations. Ook hier is transparantie natuurlijk essentieel: het moet duidelijk te zien zijn wat voor energie er uit laadpalen komt. Anders verspillen we de potentie van elektrische auto’s. 

In Glasgow spreken we met de wereldwijde top aan opinieleiders en beslissers. We gaan in gesprek met onder andere de EU-commissaris van vervoer, de Zweedse Minister voor Milieu en de Zweedse vicepremier, klimaatverslaggevers van vooraanstaande publicaties, duurzame ondernemers en wereldwijde leiders in de industrie van eindproducten. Onder andere. Je kunt een aantal van onze gesprekken digitaal bijwonen; kijk in het overzicht hieronder. 

De auto-industrie heeft de mogelijkheid om verandering teweeg te brengen. Maar met kleine stappen komen we lang niet ver genoeg. Wij kijken ernaar uit om tijdens COP26 de start te zien van echte actie. 

Volg Polestar tijdens COP26:
  • Op Innovation Day werd Frederika Klaren, Head of Sustainability bij Polestar, geïnterviewd bij de podcast Edie’s COP26 Covered, over elektrisch rijden. 
  • Op 9 november was Frederika Klarén, Polestar Head of Sustainability, een van de sprekers tijdens het RouteZero evenement. Haar bijdrage is te zien in deze opname, op 2:46:00.

  • Op 10 november was Frederika Klarén bij de Climate Hub van The New York Times om andere automerken uit te dagen om meer te doen. Je kunt de opname bekijken van deze discussie met onder andere Volkswagen AG en SSMT.

  • Polestar CEO Thomas Ingenlath was voorzitter van een panel met als thema ‘Exponentiële Klimaattransitie in de Autoindustrie’ met bijdragen van onder andere Volvo Cars, Northvolt en SSAB en een prominente klimaatondernemer. Dit gebeurde in de Blue Zone van de klimaattop, waar de internationale onderhandelingen worden gehouden. Ook hiervan kun je de opname bekijken.

  • Onze CEO Thomas Ingenlath nam ook deel aan het panel ‘Hoe kunnen automotive bedrijven en de overheid samenwerken om de transitie te versnellen naar zero-emission vehicles? Dit vond plaats in het Zweedse Paviljoen, met bijdragen van CEO’s van Volvo Cars, Scania, Volvo Group, SSAB en een politiek expert van het Zweedse Ministerie van Milieu. Kijk wat er is besproken.

  • Frederika Klarén, Head of Sustainability, was ook bij het COP26 Backdoor Event van ‘We Don’t Have Time’ en Business Sweden. Ze sprak over het breken met de op fossiele brandstof gebouwde economie. Bekijk de opname op 1:40:00 van haar keynote speech en de aansluitende paneldiscussie.

Gerelateerd

Polestar space Zwolle krijgt een Handover-locatie

Binnenkort opent de grootste Polestar space van Nederland in Zwolle. Voordat het zover is, geven we je regelmatig een update over de laatste ontwikkelingen. Deze keer is er meer te lezen over de unieke inrichting van space Zwolle, die bovendien zal fungeren als een Handover-locatie in Nederland.