Geestverwanten: Circulor

Circulor is een bedrijf dat materialen traceert en de toeleveringsketens van bedrijven duurzamer en transparanter maakt met behulp van blockchaintechnologie. Wij spraken met CEO en medeoprichter Doug Johnson-Poensgen over traceability-as-a-service, het bewijs van een verantwoorde herkomst, en het LCA-rapport dat Polestar onlangs heeft gepubliceerd.

Kun je jezelf even voorstellen?

Ik ben Doug Johnson-Poensgen, medeoprichter en CEO van Circulor. Wij houden ons bezig met traceerbaarheid in industriële toeleveringsketens. Zelf heb ik ongeveer 30 jaar in verschillende sectoren gewerkt. Digitale innovatie en IT-services toepassen op zakelijke uitdagingen was al die tijd een terugkerend thema. En dat is precies wat Circulor momenteel doet.

Hoe is Circulor ontstaan?

In 2016-2017 begonnen mijn medeoprichter en ik te zoeken naar een praktijksituatie waarin een technologie als blockchain echt een verschil zou maken.

We beseften dat we niet naar een consumenten- maar naar een ondernemingsprobleem zochten. Voor materialen als kobalt en mica zijn de toeleveringsketens al asymmetrisch. Over de hele wereld zijn er kleine auditors die heel grote autofabrikanten steunen in hun ambitie om de herkomst van materialen te verantwoorden. Dat leek ons wel iets om onze energie in te steken.

Wat is kort samengevat de filosofie van Circulor?

Wij willen bedrijven in staat stellen om beter zaken te doen. Dit betekent dat bedrijven hun verantwoordelijkheid nemen en meer duurzaamheid nastreven  en dat technologische dienstverleners deze duurzaamheidsambities ondersteunen. We kunnen zelf geen duurzaamheidsverbetering realiseren, maar wel een sleutelrol vervullen.

Jullie bieden traceability-as-a-service. Kun je ons daar meer over vertellen?

Traceerbaarheid houdt verband met het volgen van de goederenstroom in een toeleveringsketen. Er zijn grofweg twee soorten traceerbaarheid.

De eerste is traceerbaarheid van de productie: aantonen dat materialen, bijvoorbeeld kobalt, een verantwoorde herkomst hebben. Dit houdt ook in dat de kenmerken van een toeleveringsketen worden gevolgd, zoals de hoeveelheid koolstof die wordt toegevoegd wanneer het materiaal wordt gebruikt om componenten te maken, die vervolgens als onderdelen in een auto belanden.

De tweede is commerciële traceerbaarheid, waarbij het om de authenticiteit van producten gaat. Dat kunnen bijvoorbeeld auto-onderdelen zijn, waarvan de productie en het eventuele gebruik herleid moeten worden. Bij een elektrische auto kun je dan denken aan de locatie en conditie van de accu op het moment dat die het einde van zijn eerste levenscyclus bereikt.

Traceability-as-a-service is  het proces waarbij we een toeleveringsketen in kaart brengen, een oplossing bij de diverse schakels van de toeleveringsketen doorvoeren, data verzamelen en inzichten ontwikkelen die we vervolgens met onze klanten delen.

 Wat was jouw eerste indruk van Polestar?

Polestar werd mij beschreven als de nieuwkomer, de uitdager die de auto-industrie wakker wil schudden. Het feit dat Polestar de methode voor de levenscyclusanalyse van de Polestar 2 heeft gepubliceerd, is baanbrekend. Dat heeft nog nooit een autofabrikant gedaan en bewijst dat Polestar werkelijk iets wil veranderen.

Jullie werken momenteel aan de traceerbaarheid van kobalt voor Polestar. Zijn er plannen om de samenwerking in de toekomst uit te breiden naar andere materialen?

Er zijn heel veel materialen waar zorgen over bestaan, bijvoorbeeld over hun milieuvoetafdruk of mensenrechten. Samen met Polestar zijn we nu zo'n lijst aan het opstellen.

Lithium, een van de gebruikte materialen in accu's, veroorzaakt milieuproblemen, vooral op plekken als de Atacamawoestijn. De winning van zeldzame aardmetalen gaat vaak gepaard met de schending van mensenrechten. De koolstofvoetafdruk van aluminium is enorm, hoewel er een kleine maar groeiende trend richting groener aluminium is. Een materiaal als nikkel, dat natuurlijk essentieel is om accu's te maken maar ook bij de productie van staal wordt gebruikt, staat ook op die lijst.

Wat is het lastigste wanneer je traceerbaarheid in een toeleveringsketen wilt bereiken?

De grootste uitdaging is dat toeleveringsketens niet gewend zijn om transparant te zijn. Niet iedereen wil vertellen wie zijn leverancier is. Technologie kan een beetje helpen, omdat mensen dan informatie kunnen verstrekken die bewijst of weerlegt dat ze zich gedragen, terwijl ze niet per se alle onderliggende informatie hoeven te onthullen waarop die conclusie gebaseerd is.

*Beleggers kunnen de ESG-criteria gebruiken om bedrijven te beoordelen. De milieucriteria houden rekening met duurzaamheidsdoelen. De sociale criteria kijken naar de rechten en veiligheid van werknemers. Governance betreft het leiderschap, de belastingmoraal en de politieke betrokkenheid van een bedrijf.

Zijn bedrijven in de auto-industrie anders om mee te werken dan bedrijven in andere sectoren? In hoeverre verschilt dit? Zie je daar verandering in komen en zo ja, hoe?

De auto-industrie loopt voorop. Eerder dit jaar hebben we een paar maanden gewerkt aan het eerste technologieversnellingsprogramma van Boeing, dat gericht is op duurzaamheid. Boeing beseft dat de duurzaamheidsthema's waar de auto-industrie mee te maken heeft, ook van toepassing zijn op de luchtvaart.

Het feit dat institutionele beleggers zich steeds meer bewust zijn van het belang van Environmental, Social & Governance (ESG*) en zinvolle maatregelen willen zien, is volgens mij de werkelijke aanjager van al deze activiteit.

De laatste jaren hebben de meeste merken dus heel fraaie ESG-rapporten geschreven, maar hoe reëel zijn de genomen maatregelen? Ik zie dat grote institutionele beleggers op vergelijkbare niveaus van informatieverstrekking beginnen aan te dringen, waardoor de toepassing van oplossingen als die van ons wordt versneld.

Op de website van Circulor staat dat jullie "een verantwoorde herkomst bewijzen". Hoe pakken jullie dat aan?

Wij maken een digitale tweeling van een fysieke grondstof bij de bron en leggen verschillende kenmerken vast, niet alleen van het materiaal maar ook van de partijen die betrokken waren bij de eerste registratie. Maar technologie kan gedegen onderzoek nooit volledig vervangen. Je moet die plaatsen nog steeds inspecteren. Je hebt klokkenluidersregelingen nodig. Als we eenmaal een betrouwbare digitale tweeling voor een grondstof bij de bron hebben (onder meer via gezichtsherkenning en GPS-locaties), proberen we een digitale draad te vervaardigen die dat materiaal door de hele toeleveringsketen volgt.

Wil je tot slot nog iets kwijt?

Ik verheug me erop om de samenwerking voort te zetten, omdat Polestar echt een duurzame autofabrikant wil zijn. Het werk is uitermate interessant en ik ben benieuwd wat we samen voor elkaar krijgen. 

Gerelateerd

Bodine van Styrum smiling towards camera

Polestar's nieuwste in-car app: groener laadgedrag dankzij gedragswetenschap

Een nieuwe in-car app die de potentie heeft om de manier van opladen te transformeren, door realtime data te verstrekken over de energiemix van Nederland. We brachten de dag door met gedragswetenschapper Bodine van Styrum om te leren over de complexe processen achter besluitvorming en hoe technologie, waaronder Polestar's nieuwe app, een essentiële rol kan spelen in de aanpak van klimaatverandering.