• Handleiding
  • Videogalerij
  • Software-updates

Resetprocedure voor de inklembeveiliging van de ruiten

Als er problemen mochten ontstaan met de elektrische bedienbare ruiten kunt u een resetprocedure proberen.

 Waarschuwing

Als de 12V-accu losgekoppeld is geweest, werkt de automatische openings-/sluitingsfunctie pas weer naar behoren nadat deze is gereset. Resetten is nodig om de inklembeveiliging te laten werken.
Zorg dat de ruit dichtstaat.
Druk de knop in de handmatige stand vervolgens 3 keer omhoog naar de stand voor sluiten.
Het systeem wordt automatisch gereset.