• Handleiding
  • Videogalerij
  • Software-updates

Rijbaanassistent activeren en deactiveren

De rijbaanassistent (LKA1) is optioneel – u kunt zelf kiezen of de functie geactiveerd of gedeactiveerd moet zijn. Stuuringrepen voor ononderbroken lijnen zijn echter altijd ingeschakeld.
PS2-2007-Lane Keeping Aid button

Activeer of deactiveer de functie met deze knop op het middendisplay onder Rijhulp.

  • Knopindicatie brandt – de functie is geactiveerd.
  • Gedoofde knopindicatie – de functie is gedeactiveerd.
  1. 1 Lane Keeping Aid