• Handleiding
  • Videogalerij
  • Software-updates

Berichtfuncties

Het is mogelijk om sms-berichten te ontvangen en te versturen als de telefoon is aangesloten op de auto.

Om sms-berichten in de auto te kunnen gebruiken, moet de telefoon via Bluetooth1 als telefooneenheid zijn aangesloten en moet de gebruiker in de Bluetooth-instellingen van de telefoon hebben goedgekeurd dat meldingen mogen worden getoond.

Sms-bericht versturen

U kunt een nieuw bericht dicteren door het stembedieningssysteem te vragen een bericht te versturen naar een contact of een telefoonnummer.

Sms-bericht ontvangen

Als de telefoon is aangesloten op de auto verschijnt er een melding bovenaan op het middendisplay wanneer er een nieuw sms-bericht binnenkomt. Selecteer of het bericht moet worden afgespeeld door op het scherm te drukken of stembediening te gebruiken.

De conversatie kan ook worden gedempt. In dat geval worden er tijdens het rijden geen meldingen meer voor de conversatie getoond.

Sms-bericht beantwoorden

Als een sms-bericht wordt voorgelezen, kan er ook een antwoord worden gedicteerd2. Volg de instructies die het stembedieningssysteem geeft.

De sms-berichten worden niet weergegeven

Als er nieuwe tekstberichten worden weergegeven op de telefoon, maar niet op het middendisplay, kunt u proberen om de telefoon los te koppelen en weer aan te sluiten.

  1. 1 Sms-berichten kunnen alleen worden verwerkt in de auto als de telefoon compatibel is.
  2. 2 Geldt alleen voor telefoons met Android of iOS 13 of later.