• Handleiding
  • Videogalerij
  • Software-updates

Aanbevelingen voor hoogvoltaccu

Bepaalde omstandigheden kunnen tot schade aan de hoogvoltaccu leiden en de levensduur ervan verkorten. De aanbevelingen zijn bedoeld voor een lange levensduur voor de hoogvoltaccu en goede prestaties tijdens het rijden.

Oplading

Als u de mogelijkheid en tijd heeft, kiest u voor AC-laden1 in plaats van voor DC-snelladen2. AC-laden is beter voor de hoogvoltaccu, vooral bij regelmatig laden.

Hoge ladingsgraad

Laad de auto niet tot 100% op als niet de hele actieradius nodig is voor de rit.

De accu kan beschadigd raken als deze langere tijd op een zeer hoge ladingsgraad wordt gehouden. Laat de auto daarom niet langer aangesloten staan voor laden dan tot het aanbevolen laadniveau, zoals weergegeven op het middendisplay.

Lage ladingsgraad

 Belangrijk

De hoogvoltaccu kan ernstig beschadigd raken als deze niet wordt opgeladen nadat deze volledig is ontladen. Aangezien een bepaalde mate van verbruik en zelfontlading ook plaatsvindt als de auto niet wordt gebruikt, kan de ladingsgraad tot 0% dalen als de auto niet-aangesloten met een lage ladingsgraad wordt achtergelaten.

Als de ladingsgraad lager dan 20% is wordt laden altijd aanbevolen om te zorgen dat de accu niet volledig ontlaadt.

Lang parkeren

Om de kans op accuschade tijdens lang parkeren (langer dan een maand) te minimaliseren, wordt een laadinterval van 40-60% aanbevolen. Stel de gewenste ladingsgraad in op het middendisplay.

  • Als de ladingsgraad hoger is – rijd met de auto totdat de ladingsgraad lager is.
  • Als de ladingsgraad lager is – laad de auto.

Als het de bedoeling is dat de auto langer dan drie maanden geparkeerd staat, is het advies om een constante lading aan te sluiten.

Controleer de ladingsgraad van de auto regelmatig en controleer ook of het laden naar behoren werkt.

Parkeren in een warm klimaat

 Belangrijk

Stel de auto niet bloot aan extreme temperaturen. Parkeer bij kans op temperaturen van ongeveer 55 °C (131 °F) niet langer dan een etmaal om ervoor te zorgen dat de accu niet ernstig beschadigd raakt.

De hoogvoltaccu kan beschadigd raken door hoge temperaturen, vooral bij langdurige blootstelling. Laat bij temperaturen boven 30 °C (86 °F) de auto indien mogelijk niet staan zonder aangesloten te zijn. De auto kan tijdens het parkeren de accu actief koelen, maar dat verbruikt stroom waardoor de ladingsgraad daalt. Als de auto tijdens het parkeren geladen wordt, kan de accu worden gekoeld zonder dat deze wordt ontladen.

Parkeer indien mogelijk in de schaduw als de buitentemperatuur hoog is. Door sterk zonlicht in combinatie met een hoge buitentemperatuur kunnen de auto en de hoogvoltaccu zeer warm worden.

Parkeren in een koud klimaat

Bij een lage temperatuur van de hoogvoltaccu worden de prestaties tijdelijk beperkt totdat de accu is opgewarmd. Sluit de auto aan voor laden en gebruik preconditioning om rijden met beperkte prestaties te voorkomen. De auto kan de accu dan vóór de rit opwarmen zonder dat de ladingsgraad en actieradius afnemen.

Sluit de auto aan voor laden als u van plan bent langer dan een etmaal te parkeren en de omgevingstemperatuur lager is dan -30 °C (-22 °F).

Het is niet schadelijk om met de auto te rijden wanneer deze aangeeft dat de prestaties als gevolg van een lage temperatuur beperkt zijn.

  1. 1 AC wordt ook wel wisselstroom genoemd.
  2. 2 DC wordt ook wel gelijkstroom genoemd.