• Handleiding
 • Videogalerij
 • Software-updates

De gecertificeerde waarden van de auto voor actieradius en stroomverbruik

De actieradius en het stroomverbruik van de auto zijn afhankelijk van meerdere factoren. De voorwaarden voor een grote actieradius en een laag stroomverbruik zijn afhankelijk van de omstandigheden en situaties waarin de auto rijdt.

Beschouw de gecertificeerde waarden voor de actieradius niet als te verwachten actieradius. De gecertificeerde waarden zijn vergelijkingswaarden die worden verkregen bij speciale rijcycli (zie hieronder) en ze moeten vooral worden gebruikt voor het vergelijken van verschillende auto's.

De waarden in de onderstaande tabel zijn conform WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure), een internationale testmethode voor voertuigen zoals een personenauto die in een laboratorium wordt getest.

Uitleg
PS-1939-Icon Range symbolGecertificeerde waarde voor ("theoretisch") mogelijke actieradius, uitgedrukt in km. Beschouw de waarde niet als de te verwachten actieradius op de accu, omdat deze actieradius bij normale ritten moeilijk te halen is.
PS-1939-Icon City suburbRijden in stad en in buitenwijk
PS-1939-Icon CombinedGemiddelde waarde voor alle vier fasen van de rijcyclus (stad, buitenwijk, buiten bebouwde kom en snelweg)
PS2-2007-Electric consumptionDe gecertificeerde waarde voor het stroomverbruik van de auto (kWh/100 km) De waarde is een gemiddelde waarde voor alle vier fasen van de rijcyclus (stad, buitenwijk, buiten bebouwde kom en snelweg).
PS2-2007-Icon lowLage waarde
PS2-2007-Icon highHoge waarde

 N.b.

Als de actieradius- en stroomverbruiksgegevens ontbreken in de tabel worden die op een later moment bijgewerkt.
PS-1939-Icon Car symbolPS-1939-Icon Range symbolPS2-2007-Electric consumption
PS-1939-Icon City suburbPS-1939-Icon Combined
Long range Dual motorPS2-2007-Icon low57948219,4
PS2-2007-Icon high55145520,2
Long range Single motorPS2-2007-Icon low69354217,1
PS2-2007-Icon high65751018,6
Standard range Single motorPS2-2007-Icon low61047416,7
PS2-2007-Icon high58144017,9

De waarden in de tabel hierboven voor actieradius bij elektrisch rijden en stroomverbruik zijn gebaseerd op specifieke rijcycli (zie hieronder). Afhankelijk van de uitrusting kan het autogewicht toenemen. Net als de belasting van de auto is dit van invloed op en beperkend voor de actieradius bij elektrisch rijden en een hoger stroomverbruik. Conform de WLTP krijgt iedere auto unieke waarden voor de elektrische actieradius, afhankelijk van de uitrusting van de auto. In veel landen kunt u de unieke waarden voor de elektrische actieradius van uw auto vinden in het kentekenbewijs van de auto.

Er zijn meerdere oorzaken voor een kortere actieradius en een hoger stroomverbruik ten opzichte van de tabelwaarden. Bijvoorbeeld:

 • Als de auto wordt uitgerust met extra accessoires die het gewicht van de auto verhogen.
 • Uw rijstijl.
 • De grotere rolweerstand als u kiest voor andere wielen dan de standaardwielen op de basisuitvoering van het model.
 • De grotere luchtweerstand bij hogere snelheden.
 • Weg- en verkeersomstandigheden, de weersgesteldheid en de staat van de auto.

WLTP-norm

Met ingang van 1 september 2018 is een nieuwe norm ingevoerd voor de berekening van de elektrische actieradius van een auto. De WLTP-norm staat voor de gemiddelde rijomstandigheden voor normaal rijden. Anders dan de eerdere norm (NEDC) houdt de WLTP rekening met meer gevarieerde verkeerssituaties en snelheden, maar ook met uitrusting en gewichtsklassen. Optionele uitrusting die van invloed is op de elektrische actieradius is uitgeschakeld tijdens het testen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan airconditioning, stoelverwarming enz. De nieuwe norm moet meer realistische cijfers opleveren als het gaat om de actieradius bij elektrisch rijden. De waarden zijn bedoeld om verschillende auto's met elkaar te kunnen vergelijken en niet als weergave van uw specifieke actieradius bij elektrisch rijden.

Rijcyclusprofielen

Met een rijcyclus wordt een reëel gemiddeld gebruik van de auto gesimuleerd. De norm gaat uit van vier verschillende rijcyclusprofielen. De vier rijcyclusprofielen zijn:

 • Rijden in stad – langzaam rijden
 • Rijden in buitenwijk – medium rijden
 • Rijden buiten bebouwde kom – snel rijden
 • Rijden op snelweg – zeer snel rijden.

Iedere rijcyclus wordt bepaald door verschillende omstandigheden, zoals bijv. snelheid, tijd en afgelegde afstand.

Gerelateerde artikelen