• Handleiding
  • Videogalerij
  • Software-updates

Elektrische aansluitingen gebruiken

U kunt de 12V-aansluiting gebruiken voor verschillende accessoires die op een dergelijke spanning werken, zoals bijvoorbeeld koelboxen.

Om te zorgen dat de elektrische aansluiting stroom levert, moet de auto in de comfort- of rijmodus staan.

De aansluiting wordt automatisch uitgeschakeld als de bestuurder de auto verlaat. Als de auto niet wordt vergrendeld of ontgrendeld met Verlaagde guard blijft de aansluiting nog ca. 10 minuten actief.

 N.b.

Accessoires die zijn aangesloten op de elektrische aansluiting kunnen ook worden geactiveerd wanneer het elektrische systeem van de auto is uitgeschakeld of bij gebruik van de preconditioning. Zorg er daarom voor dat contacten worden losgekoppeld als ze niet worden gebruikt.

 Waarschuwing

  • Gebruik geen accessoires met grote of zware stekkers; ze kunnen de aansluiting beschadigen of losgaan tijdens het rijden.
  • Gebruik geen accessoires die storingen kunnen veroorzaken in bijvoorbeeld de radio of het elektrische systeem van de auto.
  • Plaats het accessoire zo, dat het de bestuurder of passagiers bij krachtig remmen of een botsing niet kan verwonden.
  • Houd aangesloten accessoires in de gaten, aangezien ze mogelijk warmte produceren waaraan passagiers zich kunnen branden. Ook kan het interieur hierdoor beschadigd raken.

12V-aansluiting gebruiken

Klap de afdekking omlaag en sluit de stekker van het accessoire aan.
Verwijder de stekker van het accessoire en klap de afdekking omhoog als de aansluiting niet wordt gebruikt of als u deze zonder toezicht achterlaat.

 Belangrijk

Maximaal vermogen is 120 W (10 A).

 Waarschuwing

  • Gebruik alleen onbeschadigde accessoires zonder mankementen. De accessoires moeten een CE-markering, een UL-markering of een vergelijkbare veiligheidsaanduiding hebben.
  • Laat stopcontact, stekker of accessoires nooit in aanraking komen met water of een andere vloeistof. Gebruik het stopcontact niet en raak het niet aan als het beschadigd lijkt of in aanraking is geweest met water of een andere vloeistof.
  • Sluit geen contactdozen, adapters of verlengsnoeren aan op het stopcontact. Daardoor zouden de veiligheidsfuncties van het stopcontact omzeild kunnen worden.

Het negeren van bovenstaande aanmaningen kan aanleiding geven tot hoge of levensgevaarlijke stroomstoten.