• Handleiding
  • Videogalerij
  • Software-updates

Automatische inschakeling van elektrische achterruit- en buitenspiegelverwarming activeren en deactiveren

De elektrische achterruit- en buitenspiegelverwarming dient om de ruiten en buitenspiegels snel van condens en ijs te ontdoen.

Er kan worden ingesteld of het automatisch starten van de elektrische achterruit- en buitenspiegelverwarming moet worden geactiveerd/gedeactiveerd wanneer de bestuurder in de auto gaat zitten.1 Als het automatisch starten geactiveerd is, zal de elektrische verwarming starten als er risico bestaat voor ijs of condens op de ruit. De elektrische verwarming wordt automatisch uitgeschakeld, wanneer de ruit warm genoeg is en het ijs of de condens is verdwenen.

Open het klimaatscherm op het middendisplay door op het homescherm omhoog te vegen.
Tik op Instellingen in het klimaatscherm.
Kies de gewenste instelling onder Automatisch ontwasemen achterbank om automatische inschakeling van elektrische achterruit- en buitenspiegelverwarming te activeren/deactiveren.
  1. 1 Gebruiksstand Comfort