• Handleiding
  • Videogalerij
  • Software-updates

Polestar 2 – Informatie over stoffen op de kandidaatslijst (CL) conform de REACH-verordening, artikel 33.1

Volgens artikel 33.1 van de REACH-verordening (verordening (EG) nr. 1907/2006)1 dienen professionele klanten te worden geïnformeerd over de aanwezigheid van zeer zorgwekkende stoffen (SVHC2) in door Polestar Performance AB geleverde producten. Het doel is om het veilig hanteren van de betreffende componenten mogelijk te maken om op die manier mens en milieu te beschermen.

Polestar Performance AB staat in algemene zin achter de doelstelling van de REACH-verordening. Dat geldt in het bijzonder voor artikel 33, dat aansluit op onze belofte gericht op het verantwoord produceren, beheren en gebruiken van onze producten.

Het gehalte aan stoffen op de kandidaatslijst

De artikelen in de onderstaande "Tabel met stoffen op de kandidaatslijst" bevatten stoffen die met meer dan 0,1 gewichtsprocent vermeld staan op de kandidaatslijst (CL) voor de desbetreffende auto. De informatie over stoffen op de kandidaatslijst (CL) is gebaseerd op informatie van onze leveranciers en onze eigen productgegevens.

Algemene informatie voor een veilig gebruik van voorwerpen

Iedere auto van Polestar Performance AB is voorzien van een gebruikershandleiding met daarin informatie over een veilig gebruik voor de eigenaar/bestuurder/gebruiker van de auto. In de informatie van Polestar Performance AB over reparatie en service aan auto's en originele onderdelen is ook informatie opgenomen over een veilig gebruik voor servicepersoneel.

De stoffen die zijn vermeld in de toepasselijke "Tabel met stoffen op de kandidaatslijst" en die voorkomen in onderdelen van de desbetreffende auto zijn zodanig ingebouwd dat een mogelijke blootstelling voor klanten en gevaren voor de mens of het milieu tot een minimum kunnen worden beperkt zolang de auto en de onderdelen daarvan worden gebruikt op de beoogde wijze en zolang reparaties, service en onderhoud worden uitgevoerd volgens de technische instructies voor deze activiteiten en volgens de good practices binnen de branche.

Een afgedankte auto mag alleen op wettelijk toegestane wijze als afval worden verwerkt binnen de EU door een erkende afvalverwerkingsinstallatie (ATF). De afvalverwerking van auto-onderdelen moet voldoen aan de plaatselijke wetgeving en instructies van de lokale autoriteiten.

Wij wijzen erop dat bijna alle productgebieden lood bevatten (CAS No 7439-92-1), primair als legeringselement in staal, aluminium en koper.

Tabel met stoffen op de kandidaatslijst

Area - [Localisation]PartnamesSubstance/s
Body, Interior / Exterior - [air conditioning]AIR INLET, EL COMPRESSOR, ELECTRIC HEATER, BLOCK, CHILLER, PROTECTIVE CAP, SUN SENSOR, HUMIDITY SENSOR, SENSOR EVAPORATOR, SENSOR HEX, SENSOR AQS, CONTROL UNIT FAN, SENSOR, TXV, EXPANSION VALVE, TEMPERATURE SENSOR, VALVE CAP, SHUT-OFF VALVE, CLIMATE UNIT, PIPE ASSEMBLY, CHANNEL SENSOR, PRESSURE HOSE, SENSOR PRESSURE TEMP, VALVE, BLOCK WATER CONDENSER, HARNESS, WATER CONDENSERLead-monoxide [1317-36-8], Lead [7439-92-1], Lead titanium zirconium oxide [12626-81-2], 1-Propanol, 2,3-dibromo- [96-13-9], Lead-titanium-trioxide [12060-00-3], Diboron-trioxide [1303-86-2], 2-Methylimidazole [693-98-1], Decamethylcyclopentasiloxane [541-02-6], Octamethylcyclotetrasiloxane [556-67-2], 2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one [71868-10-5], Dodecamethylcyclohexasiloxane [540-97-6]
Body, Interior / Exterior - [airbag]FLANGE SCREW, AIRBAG, CONTROL UNIT SRS, SIDE AIR BAGCobalt-dichloride [7646-79-9], Refractory ceramic fibres [142844-00-6], Lead [7439-92-1], 2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one [71868-10-5]
Body, Interior / Exterior - [body side]WELD SEALANT CURING, ADHESIVE6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol [119-47-1]
Body, Interior / Exterior - [bonnet / cover with assembly parts]REAR PANELC,C'-azodi(formamide) [123-77-3]
Body, Interior / Exterior - [climate unit]CONTROL UNITLead [7439-92-1], Lead-monoxide [1317-36-8], Diboron-trioxide [1303-86-2], Lead titanium zirconium oxide [12626-81-2]
Body, Interior / Exterior - [exterior equipment]GRILLE SHUTTER, ACTIVE SPOILER SHUTTERDiboron-trioxide [1303-86-2], Lead [7439-92-1]
Body, Interior / Exterior - [floor / frame section / wheel housing / firewall]WELD SEALANT CURING, ADHESIVE, WELD NUT6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol [119-47-1], Boric acid [10043-35-3]
Body, Interior / Exterior - [glass, window / windscreen / roof]REAR SCREEN1-Methyl-2-pyrrolidone [872-50-4], Diboron-trioxide [1303-86-2]
Body, Interior / Exterior - [hood cover]ANTIFLUTTER6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol [119-47-1]
Body, Interior / Exterior - [instruction / information plates]NUMBER PLATE HOLDER, DECAL SRSLead [7439-92-1], Imidazolidine-2-thione [96-45-7], 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate [15571-58-1]
Body, Interior / Exterior - [instrument / radio panel]HINGE PIN, DIM COOLING, CSD ADAPTER, LAMP LED, INSTRUMENT PANEL, GLOVE BOXLead [7439-92-1], C,C'-azodi(formamide) [123-77-3], 2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one [71868-10-5], Lead-monoxide [1317-36-8], Diboron-trioxide [1303-86-2]
Body, Interior / Exterior - [interior equipment]AIR OUTLET, SUPPORT, STRUCTURE, ARM RESTTris(nonylphenyl)phosphite [26523-78-4], Lead [7439-92-1], C,C'-azodi(formamide) [123-77-3]
Body, Interior / Exterior - [lock / handle]DOOR LOCK, LOCK, OUTER HANDLE, CAMERA, KEY, LOCK CYLINDER SETLead [7439-92-1], Diboron-trioxide [1303-86-2], Lead-monoxide [1317-36-8], 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione [2451-62-9], Lead titanium zirconium oxide [12626-81-2], Dicyclohexyl-phthalate [84-61-7], Hexahydromethylphthalic-anhydride [25550-51-0]
Body, Interior / Exterior - [miscellaneous]TRANSPORT PROTECTION6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol [119-47-1]
Body, Interior / Exterior - [outside / exterior trim]ROOF JOINT MOULDING2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol [25973-55-1]
Body, Interior / Exterior - [outside mirrors]REAR VIEW MIRROR, REAR VIEW MIRROR OUTER, GLASS, GLASS SUB ASSEMBLY, CAMERA, BLUETOOTH LOW ENERGY, DIRECTION INDICATORDiboron-trioxide [1303-86-2], 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol [119-47-1], Lead [7439-92-1], Octamethylcyclotetrasiloxane [556-67-2], Decamethylcyclopentasiloxane [541-02-6], Lead-monoxide [1317-36-8], Tris(nonylphenyl)phosphite [26523-78-4], Lead titanium zirconium oxide [12626-81-2], Dicyclohexyl-phthalate [84-61-7]
Body, Interior / Exterior - [roof]WELD SEALANT CURING6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol [119-47-1]
Body, Interior / Exterior - [seat belt / other restraining systems]BELT, HEIGHT ADJUSTMENT, BELT CATCH, SEAT BELTLead [7439-92-1], 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol [119-47-1], Disodium-octaborate [12008-41-2], Cobalt-dinitrate [10141-05-6]
Body, Interior / Exterior - [seats]UNDERCARRIAGE, LUMBAR SUPPORT, ECU, SIX POINT SOCKET SCREW, FRAMEWORK, ENGINE, HEAD RESTRAINT, UPHOLSTERY, VENTILATION, ARM REST, BACKREST FRAMELead [7439-92-1], Hexahydromethylphthalic-anhydride [25550-51-0], 1-Methyl-2-pyrrolidone [872-50-4], Lead-monoxide [1317-36-8], Diboron-trioxide [1303-86-2], Acrylamide [79-06-1], Sodium borate, decahydrate [1303-96-4], C,C'-azodi(formamide) [123-77-3], N,N-Dimethylacetamide [127-19-5], 2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one [71868-10-5]
Body, Interior / Exterior - [side door]SEALING, CARRIER, BODY MOUNTED SEALING, DOOR MOUNTED SEALINGC,C'-azodi(formamide) [123-77-3], Lead [7439-92-1], Imidazolidine-2-thione [96-45-7]
Body, Interior / Exterior - [trunk lid / tailgate complete]SPINDLE DRIVE, ANTIFLUTTER, BUMPSTOPLead [7439-92-1], 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol [119-47-1], Imidazolidine-2-thione [96-45-7]
Body, Interior / Exterior - [upholstery]SHIM, DOOR PANEL, REAR SHELF, ARM REST, SILL MOULDINGLead [7439-92-1], C,C'-azodi(formamide) [123-77-3], Diboron-trioxide [1303-86-2]
Brake - [brake control]BRAKE LIGHT SWITCHLead [7439-92-1]
Brake - [brake line with connections]BRAKE PIPE, BRAKE PIPE ENGINE COMPART, BRAKE PIPE REAR, BRAKE PIPE FRONTLead [7439-92-1]
Brake - [brake, anti lock (anti-skid)]HYDRAULIC UNIT MKC1, SENSORLead [7439-92-1], Lead titanium zirconium oxide [12626-81-2], Lead-monoxide [1317-36-8], Diboron-trioxide [1303-86-2], 2-Benzyl-2-dimethylamino-4-morpholinobutyrophenone [119313-12-1], Lead-titanium-trioxide [12060-00-3]
Brake - [wheel brake]AIR VENTING NIPPLE, EPB, BLEEDER VALVE, BRAKE CALIPERLead [7439-92-1], 2-Methylimidazole [693-98-1], Hexahydromethylphthalic-anhydride [25550-51-0], Tris(nonylphenyl)phosphite [26523-78-4]
Electric Power Supply / Instruments - [antenna]WAVE TRAP, GROUND SIDE COIL, ANTENNA AMPLIFIER, ETC ON BOARD UNIT, ETC MODULE4,4'-Isopropylidenediphenol [80-05-7], Lead [7439-92-1], Lead-monoxide [1317-36-8], Diboron-trioxide [1303-86-2], Hexahydromethylphthalic-anhydride [25550-51-0]
Electric Power Supply / Instruments - [automatic monitoring / control]CONTROL UNIT, ANGLE OF ARRIVAL, PHONE AS KEY, RAIN SENSOR, PRINTED CIRCUIT BOARD, SIREN, SENSOR, BLUETOOTH LOW ENERGY, REMOTE KEY, ANTENNALead-monoxide [1317-36-8], Lead [7439-92-1], Lead titanium zirconium oxide [12626-81-2], Silicic acid, lead salt [11120-22-2], Diboron-trioxide [1303-86-2], Dicyclohexyl-phthalate [84-61-7], 2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one [71868-10-5], Lead(II,IV)-oxide [1314-41-6], 1,2-Dimethoxyethane [110-71-4], Lead-titanium-trioxide [12060-00-3], C,C'-azodi(formamide) [123-77-3]
Electric Power Supply / Instruments - [battery and mounting parts]BMS, BATTERY CONTROL UNIT, CELL VOLTAGE TEMP NODE, BATTERY DISCONNECT UNIT, BATTERY MODULE, FLANGE NUT, BATTERY, HOUSING, HOLDER, CURRENT SENSOR, MAIN RELAYLead [7439-92-1], Lead-monoxide [1317-36-8], Diboron-trioxide [1303-86-2], 2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one [71868-10-5], Alkanes, C14-17, chloro [85535-85-9], Cobalt-dinitrate [10141-05-6], 1-Butanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-, potassium salt (1:1) [29420-49-3], Tris(2-methoxyethoxy)vinylsilane [1067-53-4], Cobalt chloride [7791-13-1]
Electric Power Supply / Instruments - [cable components]FUSE BOX HOUSING, RECEPTACLE HOUSINGLead [7439-92-1], Octamethylcyclotetrasiloxane [556-67-2], Decamethylcyclopentasiloxane [541-02-6]
Electric Power Supply / Instruments - [cable system high voltage]CABLE HARNESS ENGINE, CHARGE CABLE CORD, CABLE HARNESS, CABLE HARNESS HV, CABLE HV, CABLE CHARGE POINT HV, CHARGE CABLELead [7439-92-1], Octamethylcyclotetrasiloxane [556-67-2], Diboron-trioxide [1303-86-2], Lead-monoxide [1317-36-8], 2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one [71868-10-5]
Electric Power Supply / Instruments - [cable system]FUSE BOX HOUSING, CABLE, CABLE HARNESS BUMPER, CABLE HARNESS, FLANGE NUT, CABLE PAC, CABLE FLOOR, CABLE EXTERIOR, CABLE IP, CABLE LOCKING DEVICE, CABLE LIGHTING, CABLE INFOTAINMENTLead [7439-92-1], Decamethylcyclopentasiloxane [541-02-6], Octamethylcyclotetrasiloxane [556-67-2], Cobalt-dinitrate [10141-05-6], Tris(nonylphenyl)phosphite [26523-78-4]
Electric Power Supply / Instruments - [cleaner]WIPER APPARATUS, WIPER ARM, WASHER FLUID RESERVOIR, PUMP, WASHER PUMPLead [7439-92-1]
Electric Power Supply / Instruments - [communication, mobile telephone]MICROPHONE, CONTROL UNIT, PRINTED CIRCUIT BOARD, ANTENNA, BATTERY, BACK-UP BATTERY, AUXILIARY TELEMATIC, WIRELESS CHARGE SYSTEMDiboron-trioxide [1303-86-2], Lead [7439-92-1], Lead-monoxide [1317-36-8], Lead-titanium-trioxide [12060-00-3], Hexahydromethylphthalic-anhydride [25550-51-0], N,N-Dimethylacetamide [127-19-5], Dioctyltin dilaurate [3648-18-8], 2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one [71868-10-5]
Electric Power Supply / Instruments - [electric drive system]CABLE HARNESS ENGINE, INVERTER TRANSDUCER, INVERTER, ONBOARD CHARGER, BRACKETLead [7439-92-1], Lead-monoxide [1317-36-8], Diboron-trioxide [1303-86-2], Terphenyl, hydrogenated [61788-32-7], Lead-titanium-trioxide [12060-00-3], Benzene-1,2,4-tricarboxylic acid 1,2-anhydride [552-30-7], 2-Benzyl-2-dimethylamino-4-morpholinobutyrophenone [119313-12-1], 2-Methylimidazole [693-98-1], 6,6'-Di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol [119-47-1], 4-Nonylphenol, branched [84852-15-3]
Electric Power Supply / Instruments - [electrical distribution box / fuse box]CEMLead [7439-92-1]
Electric Power Supply / Instruments - [horn]HORNLead [7439-92-1]
Electric Power Supply / Instruments - [infotainment system]CONTROL UNIT, DISPLAYLead [7439-92-1], 2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one [71868-10-5], Benzene-1,2,4-tricarboxylic acid 1,2-anhydride [552-30-7], Diboron-trioxide [1303-86-2]
Electric Power Supply / Instruments - [lighting]CONTROL UNIT HCM, OVERHEAD CONSOLE LENS, MODULE, HEADLAMP, FOG LIGHT REFLEX LED, FOG LIGHT REFLEX, STOP LAMP, STOP LAMP TINTED, LIGHTNING INSTRUMENT PANEL, LAMP LED, LIGHTING, REAR LAMP, READING LAMPLead [7439-92-1], Lead-monoxide [1317-36-8], Diboron-trioxide [1303-86-2], 2-Benzyl-2-dimethylamino-4-morpholinobutyrophenone [119313-12-1], 2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one [71868-10-5], Octamethylcyclotetrasiloxane [556-67-2]
Electric Power Supply / Instruments - [mobile data services]CONTROL UNIT2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one [71868-10-5], Lead [7439-92-1], Lead-monoxide [1317-36-8], Lead-titanium-trioxide [12060-00-3], Diboron-trioxide [1303-86-2], 2-Benzyl-2-dimethylamino-4-morpholinobutyrophenone [119313-12-1]
Electric Power Supply / Instruments - [protection]SENSORLead [7439-92-1], Lead-monoxide [1317-36-8]
Electric Power Supply / Instruments - [radio equipment]MICROPHONE, SOUND MODULE, AUDIO MODULE, WOOFER, SUBWOOFERDiboron-trioxide [1303-86-2], Lead [7439-92-1], Lead-monoxide [1317-36-8], Cobalt(II) nitrate hexahydrate [10026-22-9], Imidazolidine-2-thione [96-45-7], 2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one [71868-10-5], 4,4'-Isopropylidenediphenol [80-05-7]
Electric Power Supply / Instruments - [support systems]SENSOR, CAMERA, CONTROL UNIT, FAN, RADARLead [7439-92-1], Lead-monoxide [1317-36-8], Diboron-trioxide [1303-86-2], 2-Methylimidazole [693-98-1], Lead titanium zirconium oxide [12626-81-2], Dicyclohexyl-phthalate [84-61-7], Lead-titanium-trioxide [12060-00-3], 1-Propanol, 2,3-dibromo- [96-13-9], Octamethylcyclotetrasiloxane [556-67-2], Decamethylcyclopentasiloxane [541-02-6]
Electric Power Supply / Instruments - [vehicle computational units / gateway modules]CONTROL UNITLead [7439-92-1], Diboron-trioxide [1303-86-2], Lead-monoxide [1317-36-8]
Electric Power Supply / Instruments - [vehicle control system]ECU, BUTTON, HARDWARE, ECU MODULE SEAT, ECU MODULE SEAT HEATING, CONTROL PANEL 12W, LOCK BUTTON, SWITCH PANEL, CONTROL UNIT DOOR, SWITCH, SWITCH CRUISE CONTROL, STALK MODULE, USB POWER OUTLETLead titanium zirconium oxide [12626-81-2], Lead [7439-92-1], Diboron-trioxide [1303-86-2], Lead-monoxide [1317-36-8], 4-Methylcyclohexyl-1,6-dicarboxylic acid anhydride [19438-60-9], 2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one [71868-10-5], 2-Benzyl-2-dimethylamino-4-morpholinobutyrophenone [119313-12-1], Boric acid [10043-35-3], 4,4'-Isopropylidenediphenol [80-05-7], Lead-titanium-trioxide [12060-00-3]
Engine - [accelerator control]ACCELERATOR PEDALLead [7439-92-1], 4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenol [140-66-9]
Engine - [control systems]CONTROL UNITLead [7439-92-1]
Engine - [cooling system]ELECTRIC WATER PUMP, THREE-WAY VALVE, FAN, TEMPERATURE SENSOR, BRACKET, HOSE, HOSE RADIATOR QC, VALVELead [7439-92-1], Lead-monoxide [1317-36-8]
Engine - [engine / engine mounting]BRACKET ENGINE MOUNT, ENGINE MOUNT, FRONT AXLE, ELECTRIC MOTOR, REAR AXLE, STRAIN RELIEF, CABLE HARNESSLead [7439-92-1], Lead-monoxide [1317-36-8], N,N-Dimethylacetamide [127-19-5]
Engine - [fan]FANLead [7439-92-1]
Frame / Springs / Damping / Wheels - [anti-roll bar]LINK ANTI-ROLL BARImidazolidine-2-thione [96-45-7]
Frame / Springs / Damping / Wheels - [rim]KEY, WHEEL BOLT, ADHESIVE BALANCE WEIGHTLead [7439-92-1], Diboron-trioxide [1303-86-2]
Frame / Springs / Damping / Wheels - [shock absorber]SHOCK ABSORBER FRONT, SHOCK ABSORBER REARLead [7439-92-1]
Power Transmission - [electrical axis drive]FRONT AXLE, REAR AXLE, PLANET CARRIER, PLUGLead [7439-92-1], Lead-monoxide [1317-36-8]
Power Transmission - [gear lever carrier / gear selector controls]GEAR LEVER CARRIERLead [7439-92-1], Lead-monoxide [1317-36-8]
Wheel Suspension / Steering - [steering gear / wheel / shaft / column]STEERING WHEEL, STEERING GEAR, STEERING COLUMN LOCK, STEERING COLUMN MANUALLead [7439-92-1], Lead-monoxide [1317-36-8], Diboron-trioxide [1303-86-2], Lead-titanium-trioxide [12060-00-3], 2-Methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one [71868-10-5], Decamethylcyclopentasiloxane [541-02-6], Octamethylcyclotetrasiloxane [556-67-2], 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol [25973-55-1]
  1. 1 REACH – De wetgeving van de Europese Unie op het gebied van chemische stoffen die in werking is getreden op 1 juni 2007, Verordening (EG) nr. 1907/ 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH).
  2. 2 SVHC - Substances of Very High Concern, zeer zorgwekkende stoffen die op de actuele kandidaatslijst (CL) staan.