• Handleiding
  • Videogalerij
  • Software-updates

Handleiding

Typegoedkeuringen en licenties

Licentieovereenkomst voor bestuurdersdisplay

Een licentie is een overeenkomst die toestemming verleent om bepaalde handelingen te verrichten of het recht om gebruik te maken van een product waar een andere rechtspersoon octrooi of eigendomsrechten op heeft, onder de voorwaarden vervat in de overeenkomst. Hier volgt een Engelse versie van de overeenkomst tussen Polestar en producenten of ontwikkelaars.

Typegoedkeuring voor HomeLink®

De typegoedkeuring voor HomeLink® staat hieronder.

Certificaat voor draadloze oplader

Typegoedkeuring voor sleutelsystemen

De typegoedkeuring voor de verschillende sleutelsystemen van de auto staan in de volgende tabellen.

Goedkeuring van voorwaarden en gegevensverzameling

Op het middendisplay kunnen meldingen verschijnen over verschillende voorwaarden en gegevensverzameling. Gegevensverzameling vindt bijvoorbeeld plaats om de veiligheids-, auto- en appfuncties te verbeteren.

Polestar 2 – Informatie over stoffen op de kandidaatslijst (CL) conform de REACH-verordening, artikel 33.1

Volgens artikel 33.1 van de REACH-verordening (verordening (EG) nr. 1907/2006) dienen professionele klanten te worden geïnformeerd over de aanwezigheid van zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) in door Polestar Performance AB geleverde producten. Het doel is om het veilig hanteren van de betreffende componenten mogelijk te maken om op die manier mens en milieu te beschermen.Polestar Performance AB staat in algemene zin achter de doelstelling van de REACH-verordening. Dat geldt in het bijzonder voor artikel 33, dat aansluit op onze belofte gericht op het verantwoord produceren, beheren en gebruiken van onze producten.