• Handleiding
  • Videogalerij
  • Software-updates

Lekke band

Activeer de alarmlichten, als u een lekke band krijgt in het verkeer.

Let op uw veiligheid en rijd de auto zo mogelijk naar een veilige plek. Schakel zo nodig pechhulp in.

Stap zo mogelijk uit aan de kant waar het minste verkeer langs komt.

Trek een veiligheidsvest aan en zet vervolgens de gevarendriehoek op om medeweggebruikers tijdig te waarschuwen.

Lekke band verhelpen

De auto is uitgerust met een bandenreparatieset1 om de band in noodsituaties te repareren. Lees voor gebruik de instructies.

  1. 1 Temporary Mobility Kit