• Handleiding
  • Videogalerij
  • Downloads
  • Software-updates

Head-updisplay activeren en deactiveren

Het head-updisplay is na het starten van de auto te activeren en deactiveren.
PS-1926-Head Up display symbol

Tik op de knop Head-up display op het functiescherm van het middendisplay. Een brandend lampje in de knop geeft aan dat de functie geactiveerd is.