• Handleiding
  • Videogalerij
  • Downloads
  • Software-updates

Apps downloaden

Wanneer de auto een internetverbinding heeft, kunt u ook nieuwe apps downloaden.

 N.b.

Het downloaden van data kan van invloed zijn op andere diensten die gebruikmaken van gegevensuitwisseling, zoals de internetradio. Als u deze invloed op andere diensten als hinderlijk ervaart, kunt u het downloaden annuleren. Het is ook mogelijk om andere diensten te annuleren of tijdelijk te onderbreken.

 N.b.

Bij downloaden met een telefoon moet u extra goed op de kosten van het gegevensverkeer letten.

Open de app Download Center op het appscherm.

PS-1926-Download center icon
Kies Nieuwe apps om een lijst te openen met de apps die beschikbaar zijn voor installatie in de auto.
Druk op een bepaalde app om de lijst uit te vouwen en meer informatie over de app te krijgen.
Kies Installeren om de app van uw keuze te downloaden en installeren.

Tijdens het downloaden en installeren wordt de voortgang aangegeven.

Als een bepaalde download niet kan starten, verschijnt een melding. De app blijft echter op de downloadlijst staan, zodat u later een nieuwe poging tot downloaden kunt doen.

Downloaden annuleren

Druk op Annuleer om een lopende download te annuleren.

Let erop dat alleen de download te annuleren is, zodat u een eventuele installatiefase niet meer kunt annuleren zodra deze van start gegaan is.