• Handleiding
  • Videogalerij
  • Software-updates

Connected Safety

Connected Safety1 wisselt gegevens uit tussen uw auto en andere voertuigen via een cloudservice2. Het systeem dient u om u te wijzen op een eventuele gevaarlijke verkeerssituatie later op de actuele weg.

kan u waarschuwen als een ander voertuig later op de actuele weg zijn alarmlichten heeft geactiveerd of gladheid heeft gedetecteerd. Informatie over gladheid wordt ook gegeven wanneer uw auto gladheid detecteert.

Connected Safety kan u van dienst zijn met het volgende:
  • Waarschuwing voor het gebruik van alarmlichten
  • Waarschuwing voor gladheid

Connected Safety-communicatie tussen voertuigen werkt alleen voor voertuigen die zijn voorzien van de functie. Connected Safety moet ook actief zijn goedgekeurd via Polestar privacybeleid.

Waarschuwing voor het gebruik van alarmlichten

Als op uw auto alarmlichten zijn ingeschakeld, kan deze informatie naar voertuigen worden gestuurd die de plek van uw auto naderen.

PS2-2122-Connected Safety symbol Hazard Light

Wanneer u een voorligger met ingeschakelde alarmlichten nadert, verschijnt dit symbool op het bestuurdersdisplay.

Waarschuwing voor gladheid

PS2-2122-Connected Safety symbol Slippery Road-No cloud

Als uw auto een verslechtering detecteert van de wrijving tussen band en wegdek verschijnt dit symbool op het bestuurdersdisplay. De informatie kan dan worden doorgestuurd naar voertuigen die in de buurt komen van waar uw auto zich bevindt.

PS2-2122-Connected Safety symbol Slippery Road

Als uw auto informatie over een glad wegdek ontvangt van een ander voertuig, verschijnt dit symbool op het bestuurdersdisplay.

 Waarschuwing

  • De functie is een systeem voor aanvullende rijhulp om de bestuurder te ontlasten en de rijveiligheid te verhogen, maar het systeem werkt niet in alle verkeers-, weers- en wegomstandigheden.
  • U wordt geadviseerd om alle paragrafen over het systeem in de Handleiding door te nemen en bijvoorbeeld te lezen over de beperkingen die u moet kennen voordat u het systeem gebruikt.
  • De rijhulpsystemen ontslaan u niet van de plicht om alert en adequaat te reageren, zodat u de auto altijd op een veilige manier moet blijven besturen, met inachtneming van een passende snelheid en geschikte afstand tot andere weggebruikers en met respect voor de geldende verkeersregels en -bepalingen.
  1. 1 Niet op alle markten beschikbaar.
  2. 2 Bij gebruik van de cloudservice vindt gegevensuitwisseling (dataverkeer) plaats, waarvoor mogelijk extra kosten in rekening worden gebracht.