• Handleiding
  • Videogalerij
  • Software-updates

Communicatiemodule (TCAM) van de auto opnieuw opstarten

Bij problemen met de internetverbinding of het koppelen van de Polestar-app aan de auto kan het helpen om de communicatiemodule (TCAM) van de auto opnieuw op te starten.
Druk de knop PS2-23w46-Max defroster symbol in en houd die ongeveer 20 seconden ingedrukt. Houd hem ingedrukt tot de SOS-knop aan het plafond begint te knipperen.
Laat de knop voor PS2-23w46-Max defroster symbol los.
Als u de defrosterfunctie wilt uitschakelen, drukt u nog een keer op de PS2-23w46-Max defroster symbol-knop.
Wacht ongeveer 2 minuten. Als de SOS-knop stopt met knipperen, is de TCAM opnieuw opgestart.