• Handleiding
 • Videogalerij
 • Software-updates

Storingzoeken bij problemen met Digital Key*

Bij problemen met het activeren of gebruiken van Digital Key kunt u een paar dingen proberen.

 N.b.

Als de batterij van de telefoon leeg is, zijn de Digital Key-functies niet beschikbaar. Laad de telefoon op of gebruik een normale sleutel als vervanging.

Problemen met activeren van Digital Key

Bij problemen met het activeren van Digital Key start u de communicatiemodule (TCAM) van de auto opnieuw op en probeert u vervolgens opnieuw Digital Key te activeren. Neem contact op met Polestar Customer Support als het probleem aanhoudt.

Problemen met vergrendelen of ontgrendelen van de auto met Digital Key

 • Houd de telefoon in uw hand, richt die op de auto en probeer het opnieuw. Het signaal van de telefoon kan worden geblokkeerd of verstoord door andere objecten, bijvoorbeeld als u hem bewaart in een tas of in de buurt van metalen voorwerpen of andere elektronica.
 • Probeer de auto te ontgrendelen of vergrendelen met de knoppen in de app.

Problemen met het starten van de auto met Digital Key

 • Plaats de telefoon bij of op de draadloze oplaadplaat* of in de ruimte onder het middendisplay waar de verbindingsvoorwaarden bijzonder goed zijn. Het signaal van de telefoon kan worden geblokkeerd of verstoord door andere objecten, bijvoorbeeld als u hem bewaart in een tas of in de buurt van metalen voorwerpen of andere elektronica.

Algemene maatregelen bij problemen met Digital Key

 • Controleer of Bluetooth is ingeschakeld en of de telefoon is aangesloten op de auto.1
 • Zorg ervoor dat de app toegang heeft tot de benodigde telefoonfuncties, zoals bijvoorbeeld locatieservices, en dat de toegang niet geperkt is.
 • Controleer of de app niet is afgesloten of wordt beperkt in de telefoon, bijvoorbeeld vanwege instellingen om de batterij te sparen.
 • Controleer of de functie Digital Key niet is gedeactiveerd bij de instellingen van de Polestar-app.
 • Probeer om wifi tijdelijk uit te schakelen, omdat bepaalde netwerken de authenticatie van de digitale sleutel kunnen verstoren.
 • Probeer Bluetooth opnieuw te deactiveren en te activeren.
 • Start de app of de telefoon opnieuw op.
 • Start de communicatiemodule (TCAM) van de auto opnieuw op.
 • Controleer of er een nieuwere versie van de app is en voer als dat mogelijk is een update uit.
 • Neem contact op met Polestar Customer Support als het probleem aanhoudt.
 1. * Optie/accessoire.
 2. 1 Voor iPhone-gebruikers: de aansluiting in de telefoon moet de naam "Polestar2" hebben en niet "Polestar PS2" (die naam geldt voor de media-aansluiting).