• Handleiding
  • Videogalerij
  • Software-updates

Air Quality app

De app Air Quality is een dienst voor de visualisatie van het gemeten gehalte kleine zwevende deeltjes in en buiten de auto door de tijd heen.

Een klimaatsensor meet het gehalte PM2.5-deeltjes (deeltjes kleiner dan 2,5 µm) in de passagiersruimte. Het gehalte verontreinigingen buiten de auto wordt geleverd door een externe dienst en is gebaseerd op gemodelleerde data.