• Handleiding
  • Videogalerij
  • Software-updates

Opgeslagen snelheid voor cruisecontrolfuncties instellen

Het is mogelijk om de snelheid in te stellen die de functies snelheidsbegrenzer, cruisecontrol, adaptieve cruisecontrol* en Pilot Assist* moeten aanhouden.

PS2-2007-Adjust speed for Adaptive Cruise Control and Pilot Assist
PS-Icon circle 1PS-1926-Steering wheel Plus button symbol: Verhoogt de opgeslagen snelheid
PS-Icon circle 2PS-1926-Steering wheel Minus button symbol: Verlaagt de opgeslagen snelheid
PS-Icon circle 3Opgeslagen snelheid
Wijzig de opgeslagen snelheid door kort op de stuurknoppen PS-1926-Steering wheel Plus button symbol (1) of PS-1926-Steering wheel Minus button symbol (2) te drukken of door ze ingedrukt te houden.
  • Kort drukken: Iedere keer dat u de knop indrukt past u de snelheid aan in stappen van +/- 5 km/h(+/- 5 mph).
  • Knop indrukken en vasthouden: Laat de knop los als de snelheidsindicator (3) de gewenste snelheid aangeeft.
De laatst verrichte aanpassing met de knop wordt in het geheugen opgeslagen.

Beïnvloeden met het gaspedaal

Als de snelheid met het gaspedaal wordt verhoogd voordat op de stuurknop PS-1926-Steering wheel Plus button symbol (1) wordt gedrukt, wordt de actuele rijsnelheid bij het drukken op de knop opgeslagen, op voorwaarde dat u bij het drukken op de knop uw voet op het gaspedaal houdt.

Wanneer u gas bijgeeft met het gaspedaal zoals bij een inhaalmanoeuvre, blijft de instelling ongewijzigd – de auto hervat de laatst opgeslagen snelheid zodra u het gaspedaal loslaat.

Mogelijke snelheid

Let erop dat 30 km/h(20 mph) de instelbare minimumsnelheid is – ook al kan het systeem een voorligger volgen tot aan stilstand, is het kiezen/opslaan van een lagere snelheid dan de genoemde 30 km/h(20 mph) niet mogelijk.

De rijhulpsystemen kunnen voorliggers volgen bij snelheden van stilstand tot 200 km/h(125 mph).

Pilot Assist kan stuurhulp bieden bij snelheden van om en nabij stilstand tot 140 km/h(87 mph).

  1. * Optie/accessoire.