• Handleiding
  • Videogalerij
  • Software-updates

Passief vergrendelen en ontgrendelen van portieren

Met passieve ontgrendeling kunnen de portieren worden geopend door de portiergreep vast te pakken.

 N.b.

Vergrendeling en ontgrendeling zijn alleen mogelijk wanneer een van de sleutels van de auto zich binnen bereik bevindt.
PS-2007-Door handle with touch sensitive areas
  1. PS-Icon circle 1Aanraakgevoelige holte voor vergrendeling.
  2. PS-Icon circle 2Aanraakgevoelige zone voor ontgrendeling.
Raak de knop op de greep aan of pak de greep vast.
De auto wordt respectievelijk vergrendeld of ontgrendeld.

 N.b.

Let erop dat het systeem kan worden geactiveerd bij het wassen van de auto als de sleutel binnen bereik is.

Automatische hervergrendeling

Als u geen van de portieren binnen twee minuten na ontgrendeling opent, worden deze automatisch weer vergrendeld. Deze functie beperkt de kans dat u de auto per ongeluk onvergrendeld kunt laten staan.