• Handleiding
  • Videogalerij
  • Software-updates

Handleiding

Driver Alert Control

Driver Alert

Driver Alert dient om u erop te attenderen dat u de auto op ongecontroleerde wijze bestuurt (omdat u bijvoorbeeld afgeleid wordt of bijna in slaap valt).

Driver Alert activeren en deactiveren

Driver Alert kan worden geactiveerd of gedeactiveerd op het middendisplay

Beperkingen van Driver Alert

Driver Alert kent mogelijk beperkingen in bepaalde situaties.