• Handleiding
  • Videogalerij
  • Software-updates

Specificaties van de airconditioning

De klimaatregeling van de auto maakt afhankelijk van de markt gebruik van het freonvrije koudemiddel R1234yf of R134a. Op een sticker aan de onderkant van de motorkap staat aangegeven welk koudemiddel er in de klimaatregeling van de auto zit.

In de airconditioning worden koudemiddel en compressorolie gebruikt. Hieronder staat informatie over de sticker waarop de hoeveelheid koudemiddel staat en in de onderstaande tabel kunt u uitlezen welke voorgeschreven kwaliteit en hoeveelheid er voor de compressorolie gelden.

A/C-sticker

Sticker voor R134a

PS2-2122-Decal air conditioning R134a

Sticker voor R1234yf

PS2-2007-Decal air conditioning R1234yf

Toelichting symbolen R1234yf

SymboolBetekenis
PS-1926-Symbol caution
Voorzichtigheid betrachten
PS-1926-Symbol A/C-system
Mobiele airco (MAC)
PS-1926-Symbol lubricant type A/C-system
Type smeermiddel
PS-1926-Symbol technician type A/C-system
Onderhoud aan de mobiele airco (MAC) is voorbehouden aan een bevoegd onderhoudsmonteur
PS-1926-Symbol flammable refrigerant
Brandbaar koudemiddel

Koudemiddel

De hoeveelheid koudemiddel staat op de sticker op de onderkant van de motorkap.

Auto's met koudemiddel R134a

PS2-2122-Refrigerant weight R134a
  1. PS-Icon circle 1Hoeveelheid koudemiddel.

 Waarschuwing

In het aircosysteem zit koudemiddel R134a onder druk. Service en reparatie aan het systeem mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een erkende werkplaats.

Auto's met koudemiddel R1234yf

PS2-2007-Refrigerant weight R1234yf
  1. PS-Icon circle 1Hoeveelheid koudemiddel.

 Waarschuwing

In de airco-installatie zit koudemiddel R1234yf onder druk. Conform de SAE-norm J2845 (“Technician Training for Safe Service and Containment of Refrigerants Used in Mobile A/C System”) mogen service en reparatie aan het koudemiddelsysteem alleen worden uitgevoerd door een daartoe bekwaam en bevoegd technicus om de veiligheid van het systeem te garanderen.

Compressorolie

HoeveelheidVoorgeschreven kwaliteit
110 ml (3,72 fl. oz.)POE V68

Verdamper

De verdamper van het A/C-systeem mag nooit worden gerepareerd of worden vervangen door een eerder gebruikte verdamper. Nieuwe verdamper moet gecertificeerd zijn en een markering hebben conform SAE J2842.

 Belangrijk

Het is niet toegestaan de aircocondensor te repareren of te vervangen door een gebruikte condensor. De nieuwe condensor moet conform de SAE-norm J2842 zijn gekeurd en gemerkt.

Gerelateerde artikelen