• Handleiding
  • Videogalerij
  • Software-updates

Laden op middendisplay van de auto

Op het middendisplay kan de ladingsgraad worden ingesteld, de laadkabel worden ontgrendeld en de stroomsterkte worden ingesteld.

Ladingsgraad instellen

PS2- 2007- iCup charge status
  1. PS-Icon circle 1De actuele laadstatus van de accu.
  2. PS-Icon circle 2Veeg voor het instellen van de gewenste ladingsgraad. De ladingsgraad blijft gelijk tot de volgende keer als deze niet op het middendisplay wordt gewijzigd.

Laadkabel ontgrendelen

Druk op PS2- 2007- Charging unlock cable CSD op het middendisplay om het laden af te breken. Het laden wordt afgebroken wanneer de laadkabel wordt ontgrendeld.

Stroomsterkte instellen

Bij het laden met wisselstroom kan de stroomsterkte met het plus- of minteken worden ingesteld. De actuele stroomsterkte voor het laden wordt op het middendisplay weergegeven.