• Handleiding
  • Videogalerij
  • Software-updates

Laden van hoogvoltaccu afsluiten

Sluit het laden af met de knop bij de laadaansluiting of via de knop op het middendisplay. Haal de laadkabel uit de laadaansluiting van de auto en vervolgens uit het stopcontact van 230 V1 (wisselstroom).

 Belangrijk

Voordat de laadkabel uit de laadaansluiting van de auto wordt gehaald, moet het laden worden afgesloten met de knop bij de laadaansluiting. Dit ook als de portieren van de auto al zijn ontgrendeld. Als u de auto niet ontgrendelt, kan schade aan de laadkabel of aan het laadsysteem ontstaan.

 N.b.

Beëindig het opladen altijd voordat de aansluiting op het 230V-stopcontact (wisselstroom) wordt losgekoppeld; doe dit met de knop bij de laadaansluiting of de knop op het middendisplay. Let erop dat u de laadkabel uit de laadaansluiting van de auto haalt voordat u de stekker uit het 230V-contact haalt, niet alleen om schade aan het systeem te voorkomen, maar ook om te voorkomen dat het opladen onbedoeld wordt onderbroken.

PS-19w26-Icon gray box 1

Sluit het laden af via de knop bij de laadaansluiting - de geblokkeerde stekker van de laadkabel wordt vrijgegeven.

PS2-2040-Plug out cable from car (Eu)
PS-19w26-Icon gray box 2

Haal de kabel uit de laadaansluiting van de auto en sluit de klep.

PS2- 20w07- Plug out cable from house (Europe)
PS-19w26-Icon gray box 3

Haal de kabel uit het 230V-stopcontact.

Plaats de laadkabel terug in het opbergvak rechts is in de bagageruimte.

Automatische laadkabelvergrendeling

Als u de laadkabel na ontgrendeling niet losneemt uit de laadaansluiting, wordt de kabel enige tijd later automatisch opnieuw vergrendeld om de optimale ladingsgraad en actieradius te verkrijgen en ervoor te zorgen dat u de preconditioning kunt gebruiken. De laadkabel kan weer worden losgenomen met de knop bij de laadaansluiting of via de knop op het middendisplay.

Bij snelladen (gelijkstroom) wordt de laadkabel niet automatisch weer vergrendeld. Om na onderbreking weer door te gaan met snelladen, haalt u de laadkabel uit de laadaansluiting van de auto, sluit u hem opnieuw aan en volgt u de instructies op de gebruikersinterface van het laadstation.

Snelladen (gelijkstroom)

Sluit het laden af met de knop bij de laadaansluiting, via de knop op het middendisplay of door de instructies te volgen op de gebruikersinterface van het laadstation. Haal de laadkabel uit de laadaansluiting van de auto en sluit hem aan op de opbergaansluiting van het laadstation.

 Belangrijk

Probeer nooit tijdens het laden de laadkabel los te maken van de auto. Stop altijd eerst het laden en ontkoppel vervolgens de laadkabel wanneer de vergrendeling bij de laadaansluiting van de auto automatisch is ontgrendeld.
Stop het snelladen via de knop bij de laadaansluiting van de auto, via de knop op het middendisplay of via de gebruikersinterface van het laadstation - het laden wordt beëindigd en de vergrendeling in de laadaansluiting wordt automatisch ontgrendeld. Dit kan enkele seconden duren.
Haal de laadkabel uit de laadaansluiting van de auto en sluit de klep.
Sluit de laadkabel aan op de opbergaansluiting van het laadstation of hang hem terug op de aangewezen plaats.

Ontgrendelen van de auto tijdens snelladen

Het snelladen wordt normaal gesproken niet stopgezet als de auto wordt ontgrendeld. Als het snelladen is gestopt, wordt dat niet automatisch weer hervat omdat bij het laadstation voor het opladen weer autorisatie via de gebruikersinterface nodig is. Na het stoppen van het snelladen wordt de laadkabel niet automatisch weer vergrendeld. Om na onderbreking weer door te gaan met snelladen, haalt u de laadkabel uit de laadaansluiting van de auto, sluit u hem opnieuw aan en volgt u de instructies op de gebruikersinterface van het laadstation.

Bij problemen met het losmaken van de laadhandgreep

Als de laadhandgreep na het beëindigen van het laden niet losgaat, kunnen de volgende maatregelen worden genomen.

Zorg ervoor dat de auto ontgrendeld is en beëindig het laden door een van de volgende opties:

  1. via de knop naast de laadaansluiting2
  2. via het middendisplay, druk op PS2-2007-Car symbol, vervolgens op Opladen en Kabel ontgrendelen
  3. volg de instructies in de gebruikersinterface van het laadstation

Zet het laden vanaf het laadstation of het stopcontact stop en voer stap 1 opnieuw uit.

  1. Laden via laadstation: neem contact op met de klantenservice van het laadstation voor hulp bij het stopzetten van het laden.
  2. Laden via eigen laadstation: koppel de stroomvoorziening voor uw eigen laadstation op een veilige manier los.
  3. Laden via stopcontact: trek de laadkabel uit het stopcontact.
Beweeg de laadhandgreep heen en weer en voer stap 1 opnieuw uit.
Vergrendel en ontgrendel de auto. Voer daarna stap 1 opnieuw uit.
Vergrendel de auto en wacht totdat het LED-lampje bij de laadaansluiting van de auto dooft; dit kan tot 7 minuten duren. Ontgrendel daarna de auto en voer stap 1 opnieuw uit.

Neem contact op met Polestar Customer Support als het probleem aanhoudt.

  1. 1 De spanning op het stopcontact kan per markt verschillen.
  2. 2 Niet op alle markten beschikbaar.