• Handleiding
  • Videogalerij
  • Downloads
  • Software-updates

Op een helling parkeren

Maak altijd gebruik van de parkeerrem bij het parkeren op een helling.

 Waarschuwing

Gebruik bij het parkeren op een helling altijd de parkeerrem. Een ingeschakelde versnelling of stand P is niet voldoende om de auto in alle situaties staande te houden.

Bij het parkeren van de auto op een oplopende helling:

  • Draai de wielen van de trottoirband af.

Bij het parkeren van de auto op een aflopende helling:

  • Draai de wielen naar de trottoirband toe.

Zware belading op oplopende hellingen

Bij een zware belading is het mogelijk dat de auto op een steile, oplopende helling achteruitrolt, wanneer de parkeerrem automatisch wordt gelost. U kunt dit voorkomen door tijdens het wegrijden de knop omhoog te trekken. Laat de handgreep weer los zodra de koppeling aangrijpt.