• Handleiding
  • Videogalerij
  • Downloads
  • Software-updates

Informatie in de handleiding

De informatie in de Handleiding is beschikbaar in verschillende productformaten, zowel digitaal als in drukvorm. De Handleiding is te raadplegen via het middendisplay van de auto en op de supportsite van Polestar. In het dashboardkastje liggen een Introhandleiding en een Supplement bij de Handleiding met onder meer informatie over zekeringen en specificaties.

Beeldscherm van de auto1

Open op het middendisplay het hoofdscherm en tik op Handleiding. Hier hebt u de mogelijkheid tot visuele navigatie aan de hand van afbeeldingen van het auto-exterieur en -interieur. De informatie is doorzoekbaar en ook beschikbaar in een indeling in categorieën.

Informatie in drukvorm

In het dashboardkastje ligt een Supplement bij de Handleiding1 met informatie over zekeringen en specificaties plus een overzicht van belangrijke en nuttige informatie.

Ook in drukvorm beschikbaar is een Introhandleiding met beknopte informatie over de meeste gebruikte autofuncties om aan de slag te kunnen.

De informatie in de handleiding is beschikbaar in een gedrukte versie.

Afhankelijk van het gekozen uitrustingsniveau, de markt en dergelijke liggen er aanvullende documenten met informatie in drukvorm in de auto.

 Belangrijk

U bent er altijd zelf verantwoordelijk voor dat u de auto op veilig wijze bestuurt en dat u de geldende wetgeving en voorschriften in acht neemt. Het is ook belangrijk dat u de auto volgens de adviezen van Polestar in de handleiding onderhoudt en bedient.

Bij afwijkingen in de informatie op het middendisplay en in de gedrukte informatie, geldt altijd de informatie in drukvorm.

 N.b.

Wanneer u de taal in het middendisplay verandert, kan dat betekenen dat bepaalde informatie in de Handleiding niet overeenkomt met landelijke of plaatselijke wet- en regelgeving.
  1. 1 Op markten zonder Handleiding op het middendisplay wordt een volledige Handleiding in drukvorm verstrekt.