• Handleiding
  • Videogalerij
  • Downloads
  • Software-updates

Handleiding

Typegoedkeuringen en licenties

Licentieovereenkomst voor bestuurdersdisplay

Een licentie is een overeenkomst die toestemming verleent om bepaalde handelingen te verrichten of het recht om gebruik te maken van een product waar een andere rechtspersoon octrooi of eigendomsrechten op heeft, onder de voorwaarden vervat in de overeenkomst. Hier volgt een Engelse versie van de overeenkomst tussen Polestar en producenten of ontwikkelaars.

Licentieovereenkomst voor audio en media

Een licentie is een overeenkomst die toestemming verleent om bepaalde handelingen te verrichten of het recht om gebruik te maken van een product waar een andere rechtspersoon octrooi of eigendomsrechten op heeft, onder de voorwaarden vervat in de overeenkomst. Hier volgen de teksten van de overeenkomsten tussen Polestar en producenten/ontwikkelaars. Een groot aantal van deze teksten is in het Engels.

Type approval Radio Equipment Directive 2014/53/EU

Hieronder vindt u links naar de typegoedkeuring Radio Equipment Directive 2014/53/EU.

Typegoedkeuring voor het sleutelsysteem

De typegoedkeuring voor de sleutelsystemen van de auto staan in de volgende tabellen.

Privacybeleid voor klanten

Polestar respecteert de persoonlijke integriteit van alle bezoekers van zijn websites.

Servicevoorwaarden

Polestar biedt diensten om de rijveiligheid en het rijcomfort van uw auto te helpen verhogen.

Licentieovereenkomst voor navigatiesysteem

Een licentie is een overeenkomst die toestemming verleent om bepaalde handelingen te verrichten of het recht om gebruik te maken van een product waar een andere rechtspersoon octrooi of eigendomsrechten op heeft, onder de voorwaarden vervat in de overeenkomst.

Polestar 1 - Informatie over stoffen op de kandidaatslijst (CL) conform de REACH-verordening, artikel 33.1

Volgens artikel 33.1 van de REACH-verordening (verordening (EG) nr. 1907/2006) dienen professionele klanten te worden geïnformeerd over de aanwezigheid van zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) in door Polestar Performance AB geleverde producten. Het doel is om het veilig hanteren van de betreffende componenten mogelijk te maken om op die manier mens en milieu te beschermen. Polestar Performance AB staat in algemene zin achter de doelstelling van de REACH-verordening. Dat geldt in het bijzonder voor artikel 33, dat aansluit op onze belofte gericht op het verantwoord produceren, beheren en gebruiken van onze producten.

Licentieovereenkomst Spotify

Polestar biedt een breed scala aan diensten, apps en programma's om u tijdens het gebruik van uw Polestar meer comfort, plezier en veiligheid te bieden. Een aantal van deze apps en programma's is gemaakt door derden en bevat software met een licentie van deze derden-producent.