• Handleiding
  • Videogalerij
  • Downloads
  • Software-updates

De kofferklep passief ontgrendelen met een voetbeweging

Met sleutelvrij ontgrendelen kan de kofferklep worden geopend met een voetbeweging naast de linker achterband.

 N.b.

Vergrendeling en ontgrendeling zijn alleen mogelijk wanneer een van de sleutels van de auto of de telefoon zich binnen bereik bevindt.
PS-1926-Power operated tailgate footmovement sensor
De sensor zit achter de linker achterband.

Openen is alleen mogelijk wanneer een van de sleutels van de auto zich binnen een straal van ca. 1 meter (3 voet) rond de achterzijde van de auto bevindt. Dit geldt ook bij een ontgrendelde auto om onbedoelde voetbediening zoals bij een wasbeurt van de auto te voorkomen.

Met een voetbeweging openen

PS-1926-Tailgate Footmovement
Schopbeweging binnen het activeringsbereik van de sensor.
Maak een trapbeweging naar voren toe naast de linker achterband. Doe daarna een stap terug.
Bij activering van de openings- of sluitingsfunctie klinkt een kort geluidssignaal – de kofferklep wordt geopend.

Als de sensor meerdere schopbewegingen waarneemt zonder dat er een goedgekeurde sleutel achter de auto wordt waargenomen, is de kofferklep pas na enige vertraging te openen of te sluiten.

Houd uw voet tijdens de schopbeweging niet onder de auto, aangezien de activering hierdoor kan mislukken.

De kofferklep sluiten

U sluit de kofferklep door de klep handmatig omlaag te drukken.

 N.b.

Als het scherm linksachter bedekt is met een dikke laag ijs, sneeuw, vuil en dergelijke, werkt het systeem mogelijk niet of slechts in beperkte mate. Zorg daarom dat u het gebied schoonhoudt.

 N.b.

Bedenk dat het systeem kan worden geactiveerd tijdens het wassen van de auto en dergelijke als de sleutel zich binnen bereik bevindt.

 Waarschuwing

Rijd niet met een geopend kofferdeksel. Via de kofferbak worden mogelijk giftige uitlaatgassen de auto in gezogen.