• Handleiding
  • Videogalerij
  • Downloads
  • Software-updates

Instellingen voor tekstbericht

Instellingen voor tekstbericht op aangesloten telefoon.
Tik op Instellingen in het hoofdscherm.

Tik op CommunicatieTekstberichten en kies instellingen.

  • Melding in middendisplay - berichtmeldingen op de statusbalk van het middendisplay weergeven.
  • Melding in bestuurdersdisplay - meldingen op het bestuurdersdisplay weergeven; inkomende berichten zijn te hanteren via de rechter stuurknoppenset.
  • Tekstberichttoon - signaal voor binnenkomende sms-berichten kiezen.