• Handleiding
  • Videogalerij
  • Downloads
  • Software-updates

Bluetooth-compatibiliteit met telefoons

Bluetooth is een draadloze technologie die verbinding mogelijk maakt tussen meerdere media-apparaten. Om een telefoon te kunnen pairen aan het Bluetooth-systeem van Polestar moet de desbetreffende telefoon compatibel zijn met de auto. Polestar test voortdurend telefoons met Bluetooth-functie om na te gaan of ze compatibel zijn.

Compatibele telefoons en functies

Niet alle telefoons zijn compatibel met het Bluetooth-systeem van Polestar. De telefoons die te pairen zijn met het Bluetooth-systeem van Polestar hebben mogelijk elk hun eigen functionaliteit, zodat niet alle systeemfuncties op alle telefoons beschikbaar zijn.

Zie support.polestar.com voor informatie over compatibiliteit.

Mijn telefoon staat niet in de lijst

Ook als uw telefoon niet in de lijst staat met de door Polestar geteste telefoons, beschikt u mogelijk toch over maximale functionaliteit of een beperkte functionaliteit.