• Handleiding
  • Videogalerij
  • Downloads
  • Software-updates

Telefoon met Bluetooth-verbinding loskoppelen

Het is mogelijk een telefoon met Bluetooth-verbinding los te koppelen, waarna de telefoon niet langer is verbonden met de auto.
  • De telefoon wordt automatisch losgekoppeld, wanneer deze buiten het bereik van de auto komt. Als u de telefoon tijdens een lopend telefoongesprek loskoppelt, wordt het gesprek via de telefoon voortgezet.
  • De telefoon is ook los te koppelen door Bluetooth handmatig te deactiveren.