• Handleiding
  • Videogalerij
  • Downloads
  • Software-updates

Serviceprogramma van Polestar

Om de verkeersveiligheid, bedrijfszekerheid en betrouwbaarheid van de auto op een hoog peil te houden, dient u het serviceprogramma van Polestar aan te houden zoals omschreven in Status en garantie.

Neem contact op met Polestar Customer Support voor hulp bij het vinden van een aanbevolen werkplaats om service en onderhoud uit te voeren. Deze werkplaatsen beschikken over het vereiste personeel, de servicehandboeken en het speciale gereedschap om u optimale servicekwaliteit te kunnen bieden.

 Belangrijk

Voor de geldigheid van de garantie van Polestar kunt u de informatie in Status en garantie raadplegen.

Service en reparatie

Voer regelmatig onderhoud uit aan de auto. Houd de door Polestar geadviseerde onderhoudsintervallen aan.

Laat eventuele controles en reparaties over aan een erkende en door Polestar aangewezen werkplaats.

 Waarschuwing

Deze auto niet zélf repareren. Losgeraakte stroomkabels en/of onderdelen mogen alleen worden aangesloten door een erkende werkplaats – neem contact op met Polestar Customer Support.

Laadkabel met regeleenheid

 Belangrijk

Probeer de regeleenheid niet te modificeren.