• Handleiding
  • Videogalerij
  • Downloads
  • Software-updates

Berichtfuncties1

Verwerking van berichten in de auto voor een telefoon met Bluetooth-verbinding.

Op sommige telefoons moet de functie 'Berichten' worden geactiveerd. Niet alle telefoons zijn volledig compatibel, zodat contactpersonen en meldingen niet altijd in de auto te tonen zijn.

Tekstberichten op middendisplay hanteren

Tekstberichten verschijnt alleen op het middendisplay als u deze instelling hebt gekozen.

PS-1926-App-Messages

Tik op Berichten in het appscherm voor berichtfuncties op het middendisplay.

Tekstberichten op middendisplay laten voorlezen

PS-1926-Read out text message

Tik op het pictogram om de melding te laten voorlezen.

Tekstberichten op middendisplay versturen2

U kunt een bericht beantwoorden of een nieuw bericht aanmaken.
  • Berichten beantwoorden – op de contactpersoon drukken van wie u een bericht wilt beantwoorden en druk vervolgens op Antwoorden.
  • Nieuw bericht aanmaken – tik op Nieuw aanmaken. Kies een contactpersoon of voer een nummer in.
Schrijf het bericht.
Tik op Verzenden.

Tekstbericht op bestuurdersdisplay hanteren

Tekstberichten verschijnt alleen op het bestuurdersdisplay als u deze instelling hebt gekozen.

Nieuw tekstbericht op bestuurdersdisplay laten voorlezen

Kies met de stuurknoppenset voor Oplezen om het bericht te laten voorlezen.

Reactie dicteren op bestuurdersdisplay

Nadat een bericht is voorgelezen kunt u een korte reactie dicteren als de auto een internetverbinding heeft.
Tik op Antwoorden van de stuurknoppenset. Er verschijnt een dicteerdialoog.

Berichtmelding

In de instellingen voor sms-berichten kunt u notificaties activeren en deactiveren.

  1. 1 Geldt alleen voor bepaalde markten. Neem voor meer informatie contact op met Polestar Customer Support.
  2. 2 Alleen bepaalde telefoons kunnen berichten sturen via de auto. De aangesloten telefoon moet ondersteuning bieden voor het Bluetooth-profiel Message Access Profile(MAP).