• Handleiding
  • Videogalerij
  • Downloads
  • Software-updates

Slepen

Bij het slepen wordt de auto met behulp van een sleepkabel voortgetrokken door een ander voertuig.

Het is niet toegestaan de auto te slepen, omdat de elektromotoren dan beschadigd raken. Til de auto bij het bergen in plaats daarvan met alle vier de wielen op de laadvloer van het bergingsvoertuig, zodat geen van de wielparen contact maakt met de weg.

Bij het slepen van een andere auto

Het slepen van een auto vergt veel energie – gebruik daarom de rijmodus Constant AWD. De hybride-accu wordt dan bijgeladen en ook de rij- en wegeigenschappen van de auto worden verbeterd.

Ga alvorens te slepen na wat de wettelijk voorgeschreven maximumsnelheid voor slepen is.

Starten met hulpaccu

Het is niet toegestaan de motor aan te drukken door te slepen, omdat de elektromotoren dan beschadigd raken. Gebruik een hulpaccu als de startaccu dusdanig ontladen is dat de motor niet kan worden gestart.

 Belangrijk

De elektromotoren en katalysator lopen mogelijk schade op, wanneer u de auto probeert aan te slepen.