• Handleiding
  • Videogalerij
  • Downloads
  • Software-updates

Telefoon handmatig verbinden met de auto via Bluetooth

Het is mogelijk om een telefoon handmatig via Bluetooth te verbinden. De telefoon moet een keer eerder met de auto zijn verbonden.
Activeer Bluetooth op de telefoon.
Open het deelscherm voor de telefoon.
Er verschijnt een lijst met de gekoppelde telefoons.
Tik op de naam van de te pairen telefoon.
De telefoon wordt aangesloten.