• Handleiding
  • Videogalerij
  • Downloads
  • Software-updates

Telefoon automatisch verbinden met de auto via Bluetooth

Het is mogelijk om een telefoon automatisch via Bluetooth te verbinden. De telefoon moet een keer eerder met de auto zijn verbonden.
Automatische aansluiting werkt alleen voor de twee laatst gekoppelde telefoons.
Activeer Bluetooth op de telefoon alvorens de auto in contactslotstand I te zetten.
Zet de auto in contactslotstand I of hoger.
De telefoon wordt aangesloten.