Privacyverklaring – Journey Log-app

Dit document beschrijft hoe Polestar uw persoonsgegevens verwerkt wanneer u de Journey Log-app ("Journey Log") gebruikt.

Wie wij zijn

Polestar Performance AB, een Zweedse rechtspersoon met bedrijfsregistratienummer 556653-3096 en met het adres Assar Gabrielssons Väg 9, 405 31, Gotenburg, Zweden, hierna genoemd " Polestar ", " we/wij " en " ons/onze ", zijn gezamenlijke beheerders en verwerken uw persoonsgegevens zoals hierna beschreven.

Welke persoonsgegevens wij verzamelen en waarom

Journey Log en de daarmee verbonden diensten omvatten de verwerking van de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • Om de functies van Journey Log te gebruiken, moet u een e-mailadres opgeven dat wordt gebruikt voor de dienstverlening (het opzetten van de dienst voor een specifieke gebruiker), en als bestemming voor de rittenexports.

 • Voor het gebruik van Journey Log verzamelen we de volgende gegevenspunten om de dienst goed te kunnen leveren:

Positie-informatie:

 • Breedtegraad/lengtegraad

 • Hoogte

 • Kompasrichting

Elektriciteitsverbruik:

 • Oplaadstatus (resterende Wh) - Metagegevens om rit te verrijken met verbruiksgegevens

 • Voertuigspecifieke batterijcapaciteit (kWh) - Metagegevens om rit te verrijken met verbruiksgegevens

 • Momentane oplaadsnelheid (vermogen, mW) - Metagegevens om rit te verrijken met verbruiksgegevens

Gegevens om te bepalen wanneer een rit begint en stopt:

 • Parkeerremstatus

 • Schakelhendelstatus

Gebruikersbeheer:

 • Unieke gebruikers-ID (geanonimiseerd, maar gekoppeld aan het e-mailadres van de gebruiker)

 • E-mailadres gebruiker - Voor dienstverlening en rittenexport naar de gebruiker

Wij gebruiken deze informatie om de JourneyLog-dienst aan te bieden, die tot doel heeft de gebruiker een historische tijdlijn van gecategoriseerde ritten te verstrekken. Deze historische ritten kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om de belastingaangifte te vereenvoudigen. De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is uw toestemming.

Geregistreerde ritten blijven 1 jaar bewaard en worden daarna automatisch gewist.
Wanneer u de dienst uitschakelt, worden uw gegevens, inclusief uw persoonlijke informatie, na negentig (90) dagen gewist.

 • Om de app te verbeteren, wordt Google Analytics gebruikt voor het monitoren van de dienst en het invoeren van verbeteringen. De volgende gegevenspunten worden verzameld:

  • Wanneer de gebruiker de app voor de allereerste keer gebruikt

  • Wanneer de gebruiker is ingelogd

  • Wanneer de gebruiker tracking in- of uitschakelt in de app

  • Wanneer de gebruiker een rit is begonnen

  • Wanneer de gebruiker een rit heeft beëindigd

  • Wanneer de gebruiker een rit bekijkt in de app

  • App-storingsrapporten

  • Apparaattype (Polestar-model + Android-versie)

  • App-ID

 • Wij verwerken uw persoonsgegevens ook om inzicht te krijgen in hoe Journey Log wordt gebruikt en om uw ervaring met deze diensten te verbeteren. De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is ons gerechtvaardigd belang om het gebruik en de ervaring van Journey Log te verbeteren.

 • Voor onderzoeks- en ontwikkelingsdoeleinden, om beter te begrijpen hoe we onze producten en diensten kunnen verbeteren en welke nieuwe producten en diensten we moeten ontwikkelen, maken wij gebruik van een gegevensgestuurde aanpak om de richting van de ontwikkeling van producten en diensten te bepalen. De verwerking omvat een breed scala aan analyses, modellering en onderzoek, uitgevoerd door onze analisten en datawetenschappers. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is ons gerechtvaardigd belang ((Art. 6.1.f) GDPR). Waar mogelijk beperken we de analyses tot geanonimiseerde of gepseudonimiseerde gegevens. De verwerking omvat geen geautomatiseerde besluitvorming, zoals profilering, van u.

Met wie wij uw persoonsgegevens delen

Wij delen uw persoonsgegevens met de volgende categorieën van derden, op een need-to-know basis:

Verwerking door andere partijen (verwerkers)

Onze verwerkers die de levering van de Polestar-app ondersteunen, die contractueel beperkt zijn in hun mogelijkheden om uw persoonsgegevens te gebruiken voor enig ander doel dan het leveren van diensten voor ons in overeenstemming met elke gegevensverwerkingsovereenkomst die van kracht is:

 • WirelessCar Sweden - aanbieder van connectiviteitsdiensten, datahosting

 • Amazon Web Services Ireland Limited en zijn subverwerkers (Europese Unie) - datahosting

 • Google Ireland Limited en zijn subverwerkers, datacentrum Europa-West1 (België) https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html; er worden ook gegevens overgedragen aan Google LLC, VS, onder de door de Europese Commissie goedgekeurde standaardcontractbepalingen, hier beschikbaar) - de volgende Google Firebase-diensten worden gebruikt in het kader van de Journey Log-app:

  • Cloudfuncties

  • Firebase Authentication

  • Firebase Crashlytics

  • Firebase Realtime Database

  • Firebase Remote Config

Uw rechten

U hebt specifieke wettelijke rechten die door de GDPR worden verleend met betrekking tot de persoonsgegevens die wij over u verwerken. U kunt uw toestemming intrekken of bezwaar maken tegen onze verwerking van uw gegevens, toegang krijgen tot de gegevens die wij over u bewaren, verzoeken om rectificatie of beperking van uw gegevens, verzoeken om overdracht van uw gegevens aan een andere entiteit, verzoeken om verwijdering van uw gegevens, en u kunt een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

Meer informatie over uw rechten vindt u in ons Privacybeleid.

Contactgegevens

Als u gebruik wenst te maken van uw rechten, gebruikt u het webformulier dat u hier kunt vinden. Als u andere vragen hebt over gegevensbescherming bij Polestar, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming; zie het Privacybeleid.