Juridische info

Ethiek

Polestar handelt volgens de hoogste normen van ethiek en integriteit om ervoor te zorgen dat we het vertrouwen behouden van onze klanten, collega's, belanghebbenden en de gemeenschappen waarin we actief zijn.

Verantwoord ondernemen

 1. 01

  Integriteit en verantwoordelijkheid

  Deze twee fundamentele waarden vormen het morele kompas voor elke Polestar-medewerker. We handelen altijd integer, in overeenstemming met de wet en volgens hoge ethische normen.

 2. 02

  De maatschappij waarin we leven verbeteren

  In ons voortdurend streven om duurzaam en ethisch te handelen, respecteren we de mensenrechten en steunen we het behoud van het milieu.

 3. 03

  Ethische bedrijfsvoering

  Onze zakelijke relaties moeten gebaseerd zijn op vertrouwen, transparantie, eerlijkheid en verantwoordelijkheid. Wij steunen vrije en eerlijke concurrentie en dulden geen corruptie of omkoping.

Documenten over ethiek

Onze gedragscode is bedoeld om ons te inspireren en te leiden bij onze dagelijkse activiteiten en werkzaamheden. Hierin staan de verbintenissen en principes beschreven die van toepassing zijn op de Polestar-groep.

Downloaden

Onze gedragscode voor zakenpartners bepaalt de zakelijke normen waaraan onze partners zich moeten houden.

Downloaden

Onze verklaring inzake moderne slavernij beschrijft de stappen die Polestar onderneemt om moderne slavernij en mensenhandel in haar toeleveringsketens aan te pakken.

Downloaden

Ons standpunt inzake conflictmineralen richt zich op de uitdagingen die gepaard gaan met de ontginning, de productie en het gebruik ervan, en zet uiteen hoe Polestar werkt aan het beheer van de risico's van conflictmineralen binnen onze wereldwijde toeleveringsketens.

Downloaden

Het Polestar CMR en onze jaarlijkse conflictmineralencampagne over de 3TG-mineralen - tin, tantaal, wolfraam en goud - zijn bedoeld om de overdracht van informatie over de landen van herkomst van de mineralen en de gebruikte smelterijen en raffinaderijen in de hele supply chain te bevorderen. Het due diligence-proces identificeert en geeft voorrang aan erkende smelterijen die voldoen aan het Responsible Minerals Assurance Process (RMAP), met als doel handel tegen te gaan waarbij het risico bestaat op financiering van gewapende conflicten of mijnbouw met dwangarbeid.

Downloaden

Problemen melden

Polestar heeft een meldingskanaal genaamd SpeakUp opgezet om zowel interne als externe personen (zoals zakenpartners, klanten en andere derde partijen die betrokken zijn bij Polestar) te helpen vermoedelijke ernstige schendingen van de regels te melden. Anonieme meldingen zijn mogelijk, indien toegestaan door de lokale wetgeving.

Een probleem melden

Het is ook mogelijk om een melding te doen door te bellen naar een telefoonnummer in de onderstaande telefoonlijst of door gebruik te maken van een mobiele app ("SpeakUp" van People Intouch is beschikbaar voor iOS en Android). Als je belt of de mobiele app gebruikt, gebruik dan de organisatiecode 105577 om een probleem aan Polestar te melden.

Telefoonlijst downloaden

Een probleem melden